News Staff Contact


Public information

  Phone information:
 

  Email information:
 

Declarații avere
Declarații interese
Declarații istoric
Declarații 2013:
Afisare Declaratii 2013
Declarații 2012:
Afisare Declaratii 2012
Declarații 2011:
Afisare Declaratii 2011
Declarații 2010:
Afisare Declaratii 2010

Legislative documents

Declaratie Agenda Integritate SNA 2021-2025 - ICMPP
Plan integritate cf SNA 2021-2025 ICMPP
Evaluare profesionala
• Regulament evaluare performante profesionale ICMPP 2023
• Anexe Regulament (formulare)


Regulamentul nr.4017/05.08.2021
Măsuri prevenire și soluționare a situațiilor de conflicte interese și incompatibilități
Legea-cadru nr.153/2017
Lista funcţiilor din Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni, Iași la data de 31.03.2023
Regulament intern ICMPP rev.5 | 25.04.2023
Regulament intern ICMPP rev.4 | 05.08.2021
Regulamentului de organizare și funcționare a ICMPP
Regulament de organizare şi funcţionare al consiliului științific a ICMPP
Regulamentul privind declararea cadourilor - ICMPP
Metodologia privind evaluarea incidentelor de integritate - ICMPP
Metodologia privind evaluarea riscurilor de corupție - ICMPP
Procedura de sistem - gestionarea declaratiilor de avere si de interese - ICMPP
Procedura operationala privind declararea cadourilor primite in activitati de protocol - ICMPP

Ethics documents

Regulament de funcționare a Comisiei de Etică din ICMPP
Extras PV Consiliu Științific Regulament comisie etică Dec comisie etică 5 februarie 2021
Codul de etică al personalului ICMPP - 5 febr. 2021
The Gender Equality Strategy and the Gender Equality Plan 2022-2025

Library (Last update: January 13, 2021)

Books
Journals

Presentation of Characterization Methods

Tensiometru
Prelucrari Mecanice
Zeta-Master-Sizer
DSC
Spectrometru Dielectric
HPLC MSD
GC MSD FID
TG MSD IR
SEM EDAX
SPM
WAXD
© 2023   "Petru Poni" Institute of Macromolecular Chemistry, Iasi