News Staff Contact


Public information

  Phone information:
 

  Email information:
 

Access to information of public interest

General information
Categories of information

Declarații avere
Declarații interese
Declarații istoric
Declarații 2013:
Afisare Declaratii 2013
Declarații 2012:
Afisare Declaratii 2012
Declarații 2011:
Afisare Declaratii 2011
Declarații 2010:
Afisare Declaratii 2010

Legislative documents

Declaratie Agenda Integritate SNA 2021-2025 - ICMPP
Plan integritate cf SNA 2021-2025 ICMPP
Evaluare profesionala 2024
Regulament evaluare performante profesionale ICMPP 2024
• Anexa nr 1 - FisaStabObiective
• Anexa nr 3 - RapAct_FctConducere
• Anexa nr 4 - RapAct_FctExecutie
• Anexa nr 5 - RapAct_FctCercetare(executie)
• Anexa nr 6 - RapEvaluare_FctConducere
• Anexa nr 7 - RapEval_FctExecutie
Evaluare profesionala 2023
Regulament evaluare performante profesionale ICMPP 2023
• Anexe Regulament (formulare)
Regulamentul nr.4017/05.08.2021
Măsuri prevenire și soluționare a situațiilor de conflicte interese și incompatibilități
Legea-cadru nr.153/2017
Lista funcţiilor din Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni, Iași la data de 31.03.2024
Regulament intern ICMPP rev.5 | 25.04.2023
Regulament intern ICMPP rev.4 | 05.08.2021
Regulamentului de organizare și funcționare a ICMPP
Regulament de organizare şi funcţionare al consiliului științific a ICMPP
Regulamentul privind declararea cadourilor - ICMPP
Metodologia privind evaluarea incidentelor de integritate - ICMPP
Metodologia privind evaluarea riscurilor de corupție - ICMPP
Procedura de sistem - gestionarea declaratiilor de avere si de interese - ICMPP
Procedura operationala privind declararea cadourilor primite in activitati de protocol - ICMPP

Financial information
(https://icmpp.ro/financial_information.php)

Bilant contabil 2022
Cont de executie cheltuieli 2022
Cont de executie venituri
Cont de rezultat 2022

HRS4R- OTMR Strategy
(https://icmpp.ro/hrs4r_otmr-strategy.php)

Carta Europeana a cercetatorilor si Codul de Conduita in recrutarea cercetatorilor - RO
Carta Europeana a cercetatorilor si Codul de Conduita in recrutarea cercetatorilor - EN
- 1 ICMPP_hrs4r_form_initial_phase_Process_Description VFF
- 2 ICMPP_hrs4r_form_initial_phase_GAP_analysis VFF
- 3 ICMPP_hrs4r_form_initial_phase_OTM-R VFF
- 4 ICMPP_hrs4r_form_initial_phase_Action_Plan VFF
HRS4R Questionnaire and Summary Results
ICMPP Declaration of endorsement to the European Researcher Charter &Code 19.10.2022
Researcher Charter new 2023_EN
Carta cercetatorilor noua 2023_RO

Ethics documents (https://icmpp.ro/GEP.php)

Regulament de funcționare a Comisiei de Etică din ICMPP
Extras PV Consiliu Științific Regulament comisie etică Dec comisie etică 5 februarie 2021
Codul de etică al personalului ICMPP - 5 febr. 2021
The Gender Equality Strategy and the Gender Equality Plan 2022-2025

GDPR documents ICMPP (https://icmpp.ro/GDPR.php)

Decizie Director ICMPP nr. 400-3570 din 23.05.2018
Declaraţie 25.05.2018 - responsabil protectia datelor ICMPP
Adresă ICMPP nr. 3556 din 23.05.2018 catre ANSPDCP
Procedura ICMPP nr. 3561 din 23.05.2018
Politica interna ICMPP nr. 5586 din 2.08.2018
Registru mai 2018 ICMPP

Library (Last update: January 13, 2021)

Books
Journals

Presentation of Characterization Methods

Tensiometru
Prelucrari Mecanice
Zeta-Master-Sizer
DSC
Spectrometru Dielectric
HPLC MSD
GC MSD FID
TG MSD IR
SEM EDAX
SPM
WAXD
© 2024   "Petru Poni" Institute of Macromolecular Chemistry, Iasi