"Petru Poni"
Institute of Macromolecular Chemistry

News SARS-CoV 2 News Staff Contact


Romanian Academy


Concursuri 2020


Anunt concurs - 3 posturi
Inspector de specialitate I - Specializarea Biochimist, cod COR: 213123 (1 post)
Inspector de specialitate I - Specializarea Chimist, cod COR: 211304 (1 post)
Inspector de specialitate II - Specializarea Inginer chimist, cod COR: 214506 (1 post)
Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 12-11-2020
Tematica si bibliografie
Tematica Biologie
Tematica Inspector - inginer chimist

Anunt concurs

- Muncitor calificat I – Specializarea Casier (cod COR: 523003)
- Muncitor calificat I – Strungar Universal (cod COR: 722413)
Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 07-09-2020
2. Rezultate selectie dosare - Muncitor I-Casier 22-09-2020
3. Rezultate selectie dosare - Muncitor I-Strungar universal 22-09-2020
4. Rezultate proba scrisa Casier 30-09-2020
5. Rezultate proba scrisa Strungar Universal 30-09-2020
6. Rezultate proba interviu Casier 02-10-2020
7. Rezultate proba interviu Strungar Universal 02-10-2020
8. Rezultate finale Casier 06-10-2020
9. Rezultate finale Strungar Universal 06-10-2020

Tematica si bibliografie

Tematica si bibliografie - Casier
Tematica si bibliografie - Strungar


Anunt concurs

Asistent de cercetare in domeniul: Chimie - 12 posturi temporar vacante
Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 19-08-2020
2. Calendar desfasurare 19-08-2020
3. ERATA AC2020 07-09-2020
4. Rezultate selectie dosare concurs - AC 22-09-2020
5. Rezultate contestatie selectie dosare concurs - AC 24-09-2020
6. Rezultate proba scrisa - AC 14-10-2020
7. Rezultate finale - AC 16-10-2020

Tematica si bibliografie

Tematica


Anunt concurs

Muncitor calificat I - Instalator reţele termice şi sanitare (2 posturi) cu normă întreagă. (cod COR: 712612)
Muncitor calificat II – Electrician de întreținere în construcții (2 posturi) cu normă întreagă. (cod COR: 741102)
Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 07-08-2020
2. Rezultate selectie dosare concurs 24-08-2020
3. Anunt - rezultate proba scrisa 01-09-2020
4. Anunt - rezultate proba interviu 04-09-2020
5. Anunt - rezultate finale 08-09-2020

Tematica si bibliografie

Tematica si bibliografie


Anunt concurs

- Șef birou resurse umane, gradul II
- Referent de specialitate - achiziții publice
- Muncitor calificat I
Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 16-03-2020
2. Selectie dosare concurs Sef birou RU 31-03-2020
3. Selectie dosare concurs Referent de specialitate Achizitii 31-03-2020
4. Selectie dosare concurs Muncitor calificat 31-03-2020
5. Anunt - rezultate proba scrisa Sef Birou RU 08-04-2020
6. Anunt - rezultate proba scrisa Muncitor I 09-04-2020
7. Anunt - rezultate proba scrisa Referent - achizitii publice 09-04-2020
8. Anunt - rezultate proba interviu Sef Birou RU 10-04-2020
9. Anunt - rezultate finale Sef birou RU 14-04-2020
10. Anunt - rezultate proba interviu Referent - achizitii publice 14-04-2020
11. Anunt - rezultate proba interviu Muncitor I 14-04-2020
12. Anunt - rezultate finale - Muncitor I 16-04-2020
13. Anunt - rezultate finale Referent - achizitii publice 16-04-2020

Tematica si bibliografie

Tematica si bibliografie (Sef Birou Resurse Umane)
Tematica si bibliografie (Referent Compartiment Achizitii Publice)
Tematica si bibliografie (Muncitor I)

Anunt concurs Auditor Public Intern IA

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 11-03-2020
2. Anunt rezultate selectie dosare 19-03-2020
3. Anunt rezultate proba scrisa 26-03-2020
4. Anunt rezultate proba interviu 30-03-2020
5. Anunt rezultate finale 31-03-2020

Tematica si bibliografie

Tematica
Bibliografie
Declaratie pe propria raspundere

Anunt concurs Sef Birou Contabilitate

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 09-03-2020
2. Anunt-rezultate selectie dosare 17-03-2020
3. Anunt-rezultate proba scrisa 24-03-2020
4. Anunt-rezultate proba interviu 26-03-2020

Tematica si bibliografie

Tematica
Bibliografie

Anunt concurs DIRECTOR

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 10-02-2020
2. Anunt selectie dosare concurs 13-03-2020

Anunt concurs CS

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 22-01-2020
2. Criterii minimale 2020 22-01-2020
3. Instructiuni intocmire dosare-2020 22-01-2020
4. Metodologie de punctare 2020 22-01-2020
5. Model Cerere de inscriere concurs 22-01-2020
6. Anunt selectie dosare - CS 25-02-2020
7. Anunt rezultate proba scrisă - CS 17-03-2020
8. Anunt rezultate interviu - CS 19-03-2020

Tematica CS

Tematica biomateriale
Tematica chimia polimerilor
Tematica chimie organica
Tematica fizica polimerilor

Anunt concurs AC

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 20-01-2020
2. Rezultate selectie dosare 21-02-2020
3. Rezultate proba scrisa 26-02-2020
4. Anunt rezultate finale AC 28-02-2020

Tematica si bibliografie AC

Tematica
Bibliografie-AC-2020
nolan2013
Palladium-Catalyzed Cross-Coupling ...

Concursuri 2019

Anunt concurs CS I, CS II, CS III

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 06-11-2019
2. Criterii minimale 2019 06-11-2019
3. Instructiuni de intocmire dosar 2019 06-11-2019
4. Metodologie de punctare 2019 06-11-2019
5. Anunt rezultate finale CS III 20-12-2019
5. Anunt rezultate finale CS I 30-12-2019
6. Anunt rezultate finale CS II 30-12-2019

Anunt concurs muncitori

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 23-10-2019
2. Tematica si bibliografie - electrician 23-10-2019
3. Tematica si bibliografie - ingrijitor cladiri 23-10-2019
4. Tematica si bibliografie - mecanic 23-10-2019
5. Anunt selectie dosare muncitori 07-11-2019
6. Rezultate proba scrisa 18-11-2019
7. Rezultate proba interviu 22-11-2019
8. Anunt rezultat final 27-11-2019

Asistent de cercetare stiintifica - doctorand

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 07-10-2019
2. Tematica concurs 07-10-2019
3. Rezultate selectie dosare 08-11-2019
4. Anunt rezultate finale 14-11-2019

Asistent de cercetare în chimie – doctorand

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 06-09-2019
2. Tematica concurs 06-09-2019
3. Rezultate selectie dosare 07-10-2019
4. Rezultate proba scrisa 10-10-2019
5. Anunt rezultate finale 11-10-2019

Asistent de cercetare

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 26-07-2019
2. Rezultate selectie dosare 30-08-2019
3. Anunt rezultate finale 13-09-2019

Tehnicieni in biologie

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 24-07-2019
2. Tematica concurs 24-07-2019
3. Rezultate selectie dosare 09-08-2019
4. Rezultate proba scrisa 20-08-2019
5. Rezultate proba interviu 23-08-2019

Asistenti de cercetare

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 15-07-2019
2. Tematica AC chimie 15-07-2019
3. Tematica AC fizica polimerilor 15-07-2019
4. Calendar de desfasurare 15-07-2019
5. Rezultate selectie dosare 14-08-2019
6. Rezultate proba scrisa 21-08-2019
7. Anunt rezultate finale 23-08-2019

Tehnician în biologie

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 16-05-2019
2. Rezultate selectie dosare 31-05-2019
3. Anunt rezultate proba interviu 10-06-2019
4. Anunt rezultat final 18-06-2019

Cercetator stiintific

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs CS 14-05-2019
2. Tematica biomateriale 14-05-2019
3. Tematica chimia polimerilor 14-05-2019
4. Tematica chimie organica 14-05-2019
5. Tematica fizica polimerilor 14-05-2019
6. Anunt selectie dosare - CS 14-06-2019
7. Anunt rezultate proba scrisa - CS 21-06-2019

Inspector de specialitate-Inginer mecanic
Referent de specialitate-resurse umane

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 11-04-2019
2. Tematica si bibliografie - inginer mecanic 11-04-2019
3. Tematica si bibliografie - referent resurse umane 11-04-2019
4. Rezultate selectie dosare
Inginer mecanic I
02-05-2019
5. Rezultate selectie dosare concurs
Referent de spec. II
02-05-2019
6. Rezultate proba scrisa
Referent de spec. II
09-05-2019
7. Rezultate proba scrisa
Inginer mecanic I
09-05-2019
8. Rezultate proba interviu
Inginer mecanic I
13-05-2019
9. Rezultate proba interviu
Referent spec. R.U.
13-05-2019
10. Rezultate contestatie proba interviu
Inginer mecanic I
14-05-2019
11. Anunt rezultate finale
Inginer mecanic I
15-05-2019
12. Anunt rezultate finale
Ref. Resurse Umane
15-05-2019

Asistent de cercetare în domeniile: Chimie și Biomateriale

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 10-04-2019
2. Tematica si bibliografie-Biomateriale 10-04-2019
3. Tematica si bibliografie-Chimie 10-04-2019
4. Rezultate selectie dosare 13-05-2019
5. Anunt rezultate finale - AC 20-05-2019

Asistent de cercetare in chimie medicala (5D-nanoP)

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 11-02-2019
2. Anunt rezultate evaluare 20-03-2019
Announcement - The evaluation-EN 20-03-2019
3. Anunt rezultate finale 25-03-2019
Announcement - Final evaluation-EN 25-03-2019

Asistent de cercetare in chimie-biologie computationala (5D-nanoP)

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 11-02-2019
2. Anunt rezultate evaluare 20-03-2019
Announcement - The evaluation-EN 20-03-2019
3. Anunt rezultate finale evaluare 25-03-2019
Announcement - Final evaluation-EN 25-03-2019

Asistent de cercetare in biochimie/chimie medicala (5D-nanoP)

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 11-02-2019
2. Anunt rezultate evaluare 20-03-2019
Announcement - The evaluation-EN 20-03-2019
3. Anunt rezultate finale 25-03-2019
Announcement - Final-EN 25-03-2019

Cercetator stiintific (cercetator cu experienta)

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 31-01-2019
2. Anunt selectie dosare 01-03-2019
3. Anunt afisare rezultate proba scrisa 11-03-2019
4. Anunt afisare rezultate proba interviu 15-03-2019
5. Anunt afisare rezultate finale 20-03-2019

Asistent de cercetare – post-doctorand

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 18-01-2019
2. Anunt selectie dosare 19-02-2019
3. Anunt rezultat interviu 21-02-2019
4. Anunt rezultat final 25-02-2019

Asistent fizica si chimie - Tehnician

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 19-12-2018
2. Anunt selectie dosare 10-01-2019
3. Anunt rezultate proba interviu 17-01-2019
4. Anunt rezultate finale 21-01-2019

© 2020   "Petru Poni" Institute of Macromolecular Chemistry, Iasi