"Petru Poni"
Institute of Macromolecular Chemistry

News SARS-CoV 2 News Staff Contact


Romanian Academy


Concursuri 2021


Anunt examene pentru promovare în trepte profesionale
Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt examen promovare: Muncitori II / III (Biroul administrativ) 15-04-2021
Tematica si bibliografie: Muncitori II (Biroul administrativ) 15-04-2021
Tematica si bibliografie: Muncitori III (Biroul administrativ) 15-04-2021


Anunt examene pentru promovare în trepte profesionale
Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt examen promovare: Inspector de specialitate IA (Biroul Financiar-Contabilitate) 14-04-2021
Tematica si bibliografie: Inspector spec IA Birou FinCtb 14-04-2021
2. Anunt examen promovare: Inspector de specialitate IA (Biroul Resurse Umane Salarizare) 14-04-2021
Tematica si bibliografie: Inspector de spec IA (BRUS) 14-04-2021


Anunt examene pentru promovare în trepte profesionale
Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt examen promovare: consilier juridic gradul II 07-04-2021
Tematica si bibliografie: consilier juridic gradul II 07-04-2021
2. Anunt examen promovare: Inspector de specialitate IA 07-04-2021
Tematica si bibliografie: inspector transfer tehnologic IA 07-04-2021
3. Anunt examen promovare: Referent de specialitate-achizitii 07-04-2021
Tematica si bibliografie: referent specialitate-achizitii 07-04-2021


Anunt concurs
Asistent cercetare (Doctorand) - 1 post pozitie vacanta
Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 21-01-2021
2. Rezultate selectie dosare 24-02-2021
3. Rezultate proba interviu 04-03-2021
4. Rezultate finale 09-03-2021


Concursuri 2020


Anunt concurs - 3 posturi
Inspector de specialitate I - Specializarea Biochimist, cod COR: 213123 (1 post)
Inspector de specialitate I - Specializarea Chimist, cod COR: 211304 (1 post)
Inspector de specialitate II - Specializarea Inginer chimist, cod COR: 214506 (1 post)
Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 12-11-2020
2. Rezultate selectie dosare 27-11-2020
3. Rezultate proba scrisa 11-12-2020
4. Rezultate proba interviu 17-12-2020
5. Anunt final concurs 21-12-2020
Tematica si bibliografie
Tematica Biologie
Tematica Inspector - inginer chimist

Anunt concurs

- Muncitor calificat I – Specializarea Casier (cod COR: 523003)
- Muncitor calificat I – Strungar Universal (cod COR: 722413)
Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 07-09-2020
2. Rezultate selectie dosare - Muncitor I-Casier 22-09-2020
3. Rezultate selectie dosare - Muncitor I-Strungar universal 22-09-2020
4. Rezultate proba scrisa Casier 30-09-2020
5. Rezultate proba scrisa Strungar Universal 30-09-2020
6. Rezultate proba interviu Casier 02-10-2020
7. Rezultate proba interviu Strungar Universal 02-10-2020
8. Rezultate finale Casier 06-10-2020
9. Rezultate finale Strungar Universal 06-10-2020

Tematica si bibliografie

Tematica si bibliografie - Casier
Tematica si bibliografie - Strungar


Anunt concurs

Asistent de cercetare in domeniul: Chimie - 12 posturi temporar vacante
Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 19-08-2020
2. Calendar desfasurare 19-08-2020
3. ERATA AC2020 07-09-2020
4. Rezultate selectie dosare concurs - AC 22-09-2020
5. Rezultate contestatie selectie dosare concurs - AC 24-09-2020
6. Rezultate proba scrisa - AC 14-10-2020
7. Rezultate finale - AC 16-10-2020

Tematica si bibliografie

Tematica


Anunt concurs

Muncitor calificat I - Instalator reţele termice şi sanitare (2 posturi) cu normă întreagă. (cod COR: 712612)
Muncitor calificat II – Electrician de întreținere în construcții (2 posturi) cu normă întreagă. (cod COR: 741102)
Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 07-08-2020
2. Rezultate selectie dosare concurs 24-08-2020
3. Anunt - rezultate proba scrisa 01-09-2020
4. Anunt - rezultate proba interviu 04-09-2020
5. Anunt - rezultate finale 08-09-2020

Tematica si bibliografie

Tematica si bibliografie


Anunt concurs

- Șef birou resurse umane, gradul II
- Referent de specialitate - achiziții publice
- Muncitor calificat I
Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 16-03-2020
2. Selectie dosare concurs Sef birou RU 31-03-2020
3. Selectie dosare concurs Referent de specialitate Achizitii 31-03-2020
4. Selectie dosare concurs Muncitor calificat 31-03-2020
5. Anunt - rezultate proba scrisa Sef Birou RU 08-04-2020
6. Anunt - rezultate proba scrisa Muncitor I 09-04-2020
7. Anunt - rezultate proba scrisa Referent - achizitii publice 09-04-2020
8. Anunt - rezultate proba interviu Sef Birou RU 10-04-2020
9. Anunt - rezultate finale Sef birou RU 14-04-2020
10. Anunt - rezultate proba interviu Referent - achizitii publice 14-04-2020
11. Anunt - rezultate proba interviu Muncitor I 14-04-2020
12. Anunt - rezultate finale - Muncitor I 16-04-2020
13. Anunt - rezultate finale Referent - achizitii publice 16-04-2020

Tematica si bibliografie

Tematica si bibliografie (Sef Birou Resurse Umane)
Tematica si bibliografie (Referent Compartiment Achizitii Publice)
Tematica si bibliografie (Muncitor I)

Anunt concurs Auditor Public Intern IA

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 11-03-2020
2. Anunt rezultate selectie dosare 19-03-2020
3. Anunt rezultate proba scrisa 26-03-2020
4. Anunt rezultate proba interviu 30-03-2020
5. Anunt rezultate finale 31-03-2020

Tematica si bibliografie

Tematica
Bibliografie
Declaratie pe propria raspundere

Anunt concurs Sef Birou Contabilitate

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 09-03-2020
2. Anunt-rezultate selectie dosare 17-03-2020
3. Anunt-rezultate proba scrisa 24-03-2020
4. Anunt-rezultate proba interviu 26-03-2020

Tematica si bibliografie

Tematica
Bibliografie

Anunt concurs DIRECTOR

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 10-02-2020
2. Anunt selectie dosare concurs 13-03-2020

Anunt concurs CS

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 22-01-2020
2. Criterii minimale 2020 22-01-2020
3. Instructiuni intocmire dosare-2020 22-01-2020
4. Metodologie de punctare 2020 22-01-2020
5. Model Cerere de inscriere concurs 22-01-2020
6. Anunt selectie dosare - CS 25-02-2020
7. Anunt rezultate proba scrisă - CS 17-03-2020
8. Anunt rezultate interviu - CS 19-03-2020

Tematica CS

Tematica biomateriale
Tematica chimia polimerilor
Tematica chimie organica
Tematica fizica polimerilor

Anunt concurs AC

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 20-01-2020
2. Rezultate selectie dosare 21-02-2020
3. Rezultate proba scrisa 26-02-2020
4. Anunt rezultate finale AC 28-02-2020

Tematica si bibliografie AC

Tematica
Bibliografie-AC-2020
nolan2013
Palladium-Catalyzed Cross-Coupling ...
© 2021   "Petru Poni" Institute of Macromolecular Chemistry, Iasi