Noutăți Conducere Contact


MICROPARTICULE POROASE ZWITERIONICE CARE CONȚIN ZEINĂ ȘI UNITĂȚI BETAINICE, CU ACTIVITATE ANTIMICROBIANĂ ȘI CAPACITATE DE ADMINISTRARE DE MEDICAMENTE
Status proiect: In derulare
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Echipa Contact

FisierRaport sintetic_ZwitterZein_2021

Articole în reviste cotate ISI

 1. M.-A. Trofin, S. Racovita, S. Vasiliu, A. Bargan, F. Bucatariu, A. L. Vasiliu, M. Mihai. Impact of synthesis parameters on morphological and porous structure of novel N-vinylimidazole and glycidyl methacrylate crosslinked copolymers, Materials Chemistry and Physics  2022 (in evaluare) (FI2021 = 4,778) (Q2)
 2. M.-A. Trofin, S. Racovita, S. Vasiliu, A. L. Vasiliu, M. Mihai. Porous crosslinked zwitterionic microparticles based on glycidyl methacrylate and N-vinylimidazole as possible drug delivery systems, International Journal of Molecular Sciences 23, 14999, 2022, (FI2021 = 6,208) (Q1)
 3. L.-M. Petrila, V.R. Gradinaru, F. Bucatariu, M. Mihai. Polymer/Enzyme Composite Materials – Versatile Catalysts with Multiple Applications, Chemistry 4(4), 1312-1338, 2022 (indexat in BDI: Scopus, ESCI (Web of Science), CAPlus / SciFinder)
 4. D. F. Loghin, M. M. Bazarghideanu, S. Vasiliu, S. Racovita, M.-M. Zaharia, T. Vasiliu, M. Mihai. Hydrogel Beads of Amidoximated Starch and Chitosan as Efficient Sorbents for Inorganic and Organic Compounds, Gels 8, 549, 2022 (FI2021 = 4,432) (Q1)
 5. M.-M. Zaharia, C.-A. Ghiorghita, M.-A. Trofin, F. Doroftei, I. Rosca, M. Mihai. Multifunctional composites of zwitterionic resins and silver nanoparticles for point-of-demand antimicrobial applications, Materials Chemistry and Physics 275, 125225, 2022 (FI2021 = 4,778) (Q2)
 6. S. Racovita, M.-A. Trofin, D. F. Loghin, M.-M. Zaharia, F. Bucatariu, M. Mihai, S. Vasiliu. Polybetaines in Biomedical Applications, International Journal of Molecular Sciences 22, 9321, 2021 (Review) (FI2020 = 5,924) (Q1)
 7. M.-M. Zaharia, A.-L. Vasiliu, M.-A. Trofin, D. Pamfil, F. Bucatariu, S. Racovita, M. Mihai. Design of multifunctional composite materials based on acrylic ion exchangers and CaCO3 as sorbents for small organic molecules, Reactive and Functional Polymers 166, 104997, 2021 (FI2020 = 3,975) (Q1)

Articole în proceedings

 1. M.-A. Trofin, S. Racovita, S. Vasiliu, A.-L. Vasiliu, D. F. Loghin, O. Boita, M. Mihai, New zwitterionic copolymer with carboxybetaine moieties as possible drug delivery system, Proceedings of International Conference Progress in Organic Macromolecular Compounds, ISSN 2810 – 2347 ISSN – L 2810 – 2126, 131-132, 2021
 2. M.-M. Zaharia, A.-L. Vasiliu, M.-A. Trofin, M.-M. Bazarghideanu, C. Blegescu, M. Mihai. Synthesis and characterization of acrylic ion exchange resins and their environmental applications as sorbents, Proceedings of International Conference Progress in Organic Macromolecular Compounds, ISSN 2810 – 2347, ISSN – L 2810 – 2126, 123-124, 2021

Participări la manifestări științifice 

 1. M.-A. Trofin, S. Racovita, A.-L. Vasiliu, S. Vasiliu, M. Mihai, Porous crosslinked microparticles based on glycidyl methacrylate and N-vinylimidazole as precursors for advanced polymeric materials, 12th International Conference on Materials Science and Engineering (BRAMAT), Brașov, România, 9-12 Martie 2022 (comunicare orală).
 2. M.-A. Trofin, S. Vasiliu, S. Racovita, M. Mihai, Release studies of tetracycline from zwitterionic crosslinked copolymer with carboxybetaine units, NeXT Chem – Tehnologii inovatoare trans-sectoriale – Ediția a IV-a, București, România, 19-20 Mai 2022 (comunicare orală).
 3. M.-A. Trofin, S. Racovita, A.-L. Vasiliu, S. Vasiliu, M. Mihai, New hybrid crosslinked microparticles containing zein for drug delivery; 20th National Symposium Polymers 2022 open to International Participation (POLYMERS 2022), Velingrad, Bulgaria, 5-8 Iulie 2022 (comunicare orală).
 4. E.-D. Lotos, A.-L. Vasiliu, B. C. Simionescu, M. Mihai, Composite particles based on zein and polysaccharides; 20th National Symposium Polymers 2022 open to International Participation (POLYMERS 2022), Velingrad, Bulgaria, 5-8 Iulie 2022 (comunicare orală).
 5. M. Mihai, Polyelectrolyte-based architectures for targeted applications in water cleaning and medicine, 20th National Symposium Polymers 2022 open to International Participation (POLYMERS 2022), Velingrad, Bulgaria, 5-8 Iulie 2022 (keynote invitat).
 6. M. Mihai, Polyelectrolytes in multicomponent systems. Application in water cleaning and medicine, Conferinta Nationala de Chimie, Calimăneşti Căciulata, România, 04-07 Octombrie 2022,  (conferință plenară).
 7. M. Mihai, (Multi)functional ionic polymers. synthesis, materials design, application, New Trends and Strategies in the Chemistry of Advanced Materials with Relevance in Biological Systems, Technique and Environmental Protection, Timișoara, România, 20-21 Octombrie 2022,  (conferință plenară).
 8. M.-A. Trofin, M. Karayianni, S. Vasiliu, S. Racoviță, M. Mihai, S. Pispas, Zwitterionic grafted gellan: synthesis, solution and gel properties, ICMPP – Open Door to The Future. 3rd Edition Scientific Communications of Young Researchers (MacroYouth’2022), Iasi, Romania, 18 Noiembrie 2022, (comunicare orală).
 9. A.-L. Vasiliu, M.-M. Zaharia, M. Mihai, Ionic beads/CaCO3 composites as sorbents for small organic molecules, ICMPP-OPEN DOOR TO THE FUTURE-Scientific Communications of Young Researchers, 2nd Edition (MacroYouth’2021), Iasi, Romania, 19 Noiembrie 2021 (comunicare orală).
 10. M.-A. Trofin, S. Racovita, S. Vasiliu, A.-L. Vasiliu, D. F. Loghin, O. Boita, M. Mihai, New zwitterionic copolymer with carboxybetaine moietes as possible drug delivery system, Progress in Organic and Macromolecular Compounds 28th  edition MACRO Iasi 2021, 7-9 Octombrie 2021 (poster). 
 11. M.-M. Zaharia, A.-L. Vasiliu, M.-A. Trofin, M.-M. Bazarghideanu, C. Blegescu, M. Mihai, Synthesis and characterization of acrylic ion exchange resins and their environmental applications as sorbent, Progress in Organic and Macromolecular Compounds 28th  edition MACRO Iasi 2021, 7-9 Octombrie 2021 (poster). 
 12. A.-L. Vasiliu, M.-A. Trofin, S. Vasiliu, Ș. Racoviță, D. F. Loghin, M. Mihai, Soft materials as zwitterionic porous microparticles with drug delivery capabilities, International Conference on Interfaces, Santa Margherita, Sardinia, Italy,  21–25 Septembrie 2021 (poster).
 13. M. Mihai, M.-M. Zaharia, C.-A. Ghiorghita, M. M. Bzarghideanu, A.-L. Vasiliu, M.-A. Trofin. Nano-silver in-situ synthesis in zwitterionic beads, as antimicrobial inorganic/organic composites, Materials, Methods & Technologies 23rd International Conference, Burgas, Bulgaria, 19-22 August 2021 (comunicare orală).
 14. M.-A. Trofin, S. Vasiliu, S. Racovita, M. Mihai. Zwitterionic porous microparticles containing betaine units with drug delivery capabilities, Materials, Methods & Technologies 23rd International Conference, Burgas, Bulgaria, 19-22 August 2021 (comunicare orală).

Stagiu scurt de cercetare pentru specializarea unui membru al echipei

 1. Doctorand Marin-Aurel TROFIN
  Locație: Institutul de Chimie Teoretică și Fizică al Fundației Naționale Elene de Cercetare, din Atena, Grecia, sub coordonarea dr. Stergios Pispas
  Perioada: 17.09 – 17.10.2022
  Scopul deplasarii: Traing pentru tehnicile de Dynamic Light Scattering, spectrosopie de fluorescență si UV-Vis, spectroscopie FTIR, determinare potențial zeta. Pe parcursul stagiului au fost analizate câteva probe reprezentative pregătite pe cadrul proiectului.
 2. Doctorand Elena-Daniela LOTOS
  Locație: Institutul de Polimeri al Academiei de Științe a Bulgariei, din Sofia, Bulgaria, Laboratorul de Polimeri Bioactivi, sub coordonarea prof.dr. Olya Stoilova
  Perioada: 09.05.2022- 08.06.2022
  Scopul deplasarii: Materiale polimerice poroase pentru aplicații în medicină și protecția mediului. Training în tehnica electrofilării. Pe parcursul stagiului au fost analizate câteva probe reprezentative pregătite pe cadrul proiectului.
 3. Doctorand Marin-Aurel TROFIN
  Locație: Leibniz-Institut für Polymerforschung e.V., Dresda, Germania, în cadrul Departamentului de Interfețe Polimerice, dr. Frank Simon
  Perioada: 25.10-07.11.2021
  Scopul deplasarii: Traing pentru tehnicile de spectroscopie de fotoelectroni cu raze X (XPS) și de investigaţii electrocinetice ale suprafeţelor solide. 
© 2023   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași