Noutăți Conducere Contact


Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași

Program: 7:30 - 16:00

Aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 41A
700487 Iași, România
E-mail: pponi@icmpp.ro

Director: Dr. Valeria Harabagiu
e-mail: hvaleria@icmpp.ro
Program de audiențe: marți și joi, 14:00-16:00

Secretar științific și purtător de cuvânt: Dr. Marcela Mihai
e-mail: marcela.mihai@icmpp.ro

Contabilitate: Ec. Angelica-Elena Sacaleanu
e-mail: sacaleanu.angela@icmpp.ro

Department juridic: Dr. Raluca-Oana Andone
e-mail: raluca_andone@icmpp.ro

Departament achiziții și marketing: Ec. Daniel Condrea
e-mail: dcon@icmpp.ro

Administrator rețea: Ing. Parfeni Iulian
e-mail: admin@icmpp.ro
Centrală 0332 880 050
Secretariat 0332 880 220
Director 0332 880 211
Director Adjunct 0332 880 212
Secretar Științific 0332 880 213
Contabilitate 0332 880 214
Resurse umane 0332 880 215
Department juridic 0332 880 216
Departament achiziții și marketing 0332 880 217
Centrul de cercetări avansate pentru bionanoconjugate și biopolimeri
Coordonator laborator: Dr. Mariana PINTEALĂ
0332 880 221
Poliadiție și fotochimie
Coordonator laborator: Dr. Sergiu COSERI
0332 880 222
Policondensare și polimeri termostabili
Coordonator laborator: Dr. Corneliu HAMCIUC
0332 880 224
Polimeri Funcționali
Coordonator laborator: Dr. Marcela MIHAI
0332 880 223
Polimeri naturali, materiale bioactive și biocompatibile
Coordonator laborator: Dr. Gheorghe FUNDUEANU
0332 880 225
Polimeri anorganici, hibrizi și sisteme complexe
Coordonator laborator: Dr. Maria CAZACU
0332 880 226
Polimeri electroactivi și plasmochimie
Coordonator laborator: Dr. Maria Bercea
0332 880 227
Chimie fizică a polimerilor
Coordonator laborator: Dr. Anton AIRINEI
0332 880 228
Fizica polimerilor și materialelor polimere
Coordonator laborator: Dr. Bogdan C. SIMIONESCU
0332 880 233
Cercetare aplicată și transfer tehnologic
Coordonator laborator: Dr. Răzvan BARZIC
0332 880 229
Administrator rețea
Ing. Parfeni Iulian
0332 880 232
Birou proiecte Bionanotech
Dr. Rusu Teodora
0332 880 234

 

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași