Noutăți Conducere Contact


Despre Noi

Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iași este institut de excelență al Academiei Române. Înființat în februarie 1949, institutul are o tradiție de peste cincizeci de ani în cercetarea fundamentală și aplicată, în domeniul chimiei organice și anorganice, al chimiei și fizicii polimerilor.

Situat în dealul Copoului, întins pe o suprafață de 10 000 m2 (laboratoare de sinteză și analiză fizico-chimică, sală de conferințe, bibliotecă, unitate de producție, atelier mecano-electric), cu un colectiv de cercetare ale cărui realizări (publicații, brevete, prezente la manifestări naționale și internaționale, tehnologii elaborate și implementate în industrie) sunt recunoscute în țară și peste hotare, institutul se află de mai mulți ani în prima linie a cercetării românești și acoperă practic toată problematica dezvoltării științei și tehnologiei compușilor macromoleculari și materialelor polimere.

Cartea noastră de vizită conține peste 1000 de lucrări științifice publicate în ultimii 10 ani (majoritatea în reviste internaționale) și peste 50 de proiecte realizate în colaborare cu parteneri externi. Numai în anul 2001 institutul a câștigat prin competiție 54 de proiecte interne și a derulat 6 proiecte cu finanțare europeană.

În deceniul '90 a crescut exponențial mobilitatea personalului de cercetare care participă activ la reuniuni științifice internaționale, efectuează stagii de cercetare - de scurtă sau lungă durată - în laboratoarele partenerilor străini și beneficiază de burse de specializare doctorală sau postdoctorală în Europa, Statele Unite, Canada, Japonia.

 

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași