Noutăți Conducere Contact


Informații publice

  Informații telefon:
 

  Informații Email:
 

Acces la informații de interes public

Informatii publice - generale
Informatii publice - categorii

Declarații avere
Declarații interese
Declarații istoric
Declarații 2013:
Afisare Declarații 2013
Declarații 2012:
Afisare Declarații 2012
Declarații 2011:
Afisare Declarații 2011
Declarații 2010:
Afisare Declarații 2010

Documente legislative

Declaratie Agenda Integritate SNA 2021-2025 - ICMPP
Plan integritate cf SNA 2021-2025 ICMPP
Evaluare profesionala 2024
Regulament evaluare performante profesionale ICMPP 2024
• Anexa nr 1 - FisaStabObiective
• Anexa nr 3 - RapAct_FctConducere
• Anexa nr 4 - RapAct_FctExecutie
• Anexa nr 5 - RapAct_FctCercetare(executie)
• Anexa nr 6 - RapEvaluare_FctConducere
• Anexa nr 7 - RapEval_FctExecutie
Evaluare profesionala 2023
Regulament evaluare performante profesionale ICMPP 2023
• Anexe Regulament (formulare)
Regulamentul nr.4017/05.08.2021
Măsuri prevenire și soluționare a situațiilor de conflicte interese și incompatibilități
Legea-cadru nr.153/2017
Lista funcţiilor din Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni, Iași la data de 30.09.2023
Regulament intern ICMPP rev.5 | 25.04.2023
Regulament intern ICMPP rev.4 | 05.08.2021
Regulamentului de organizare și functionare a ICMPP
Regulament de organizare şi funcţionare al consiliului științific a ICMPP
Regulamentul privind declararea cadourilor - ICMPP
Metodologia privind evaluarea incidentelor de integritate - ICMPP
Metodologia privind evaluarea riscurilor de corupție - ICMPP
Procedura de sistem - gestionarea declaratiilor de avere si de interese - ICMPP
Procedura operationala privind declararea cadourilor primite in activitati de protocol - ICMPP

Documente etică personal ICMPP

Regulament de funcționare a Comisiei de Etică din ICMPP
Extras PV Consiliu Științific Regulament comisie etică Dec comisie etică 5 februarie 2021
Codul de etică al personalului ICMPP - 5 febr. 2021
The Gender Equality Strategy and the Gender Equality Plan 2022-2025

Informatii financiare

Bilant contabil 2022
Cont de executie cheltuieli 2022
Cont de executie venituri
Cont de rezultat 2022

Strategia HRS4R- OTMR

Carta Europeana a cercetatorilor si Codul de Conduita in recrutarea cercetatorilor - RO
Carta Europeana a cercetatorilor si Codul de Conduita in recrutarea cercetatorilor - EN

Biblioteca (Data ultimei actualizări: 13 Ianuarie 2021)

Carți
Reviste

Prezentări Metode Caracterizare

Tensiometru
Prelucrari Mecanice
Zeta-Master-Sizer
DSC
Spectrometru Dielectric
HPLC MSD
GC MSD FID
TG MSD IR
SEM EDAX
SPM
WAXD
© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași