Noutăți Conducere Contact


MICROPARTICULE POROASE ZWITERIONICE CARE CONȚIN ZEINĂ ȘI UNITĂȚI BETAINICE, CU ACTIVITATE ANTIMICROBIANĂ ȘI CAPACITATE DE ADMINISTRARE DE MEDICAMENTE
Status proiect: Finalizat
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact
  • Director proiect: Dr. Marcela MIHAI
  • Program de finanțare: Cercetare fundamentală și de frontieră
  • Subprogram: Proiecte de cercetare exploratorie
  • Autoritatea contractantă: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
  • Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2020-1541
  • Titlu proiect: MICROPARTICULE POROASE ZWITERIONICE CARE CONȚIN ZEINĂ ȘI UNITĂȚI BETAINICE, CU ACTIVITATE ANTIMICROBIANĂ ȘI CAPACITATE DE ADMINISTRARE DE MEDICAMENTE
  • Acronim: ZwitterZein
  • Durată proiect: 04.01.2021 – 31.12.2023
  • Buget: 1.198.032,00 lei

 

Necesitatea creșterii eficienței tratamentelor în domeniile medical și farmaceutic a condus la îmbunătățirea purtătorilor de medicamente deja existenți și la noi metode de dezvoltare a sistemelor de administrare a medicamentelor cu diferite dimensiuni, morfologii și proprietăți.

Obiectivul principal al proiectului ZwitterZein este de a proiecta noi suporturi macromoleculare bazate pe microparticule poroase zwitterionice care conțin zeină și unități betainice pentru a obține sisteme eficiente de administrare a medicamentelor hidrofobe și hidrofile, precum și noi materiale antimicrobiene cu posibile aplicații medicale.

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași