Noutăți Conducere Contact


MICROPARTICULE POROASE ZWITERIONICE CARE CONȚIN ZEINĂ ȘI UNITĂȚI BETAINICE, CU ACTIVITATE ANTIMICROBIANĂ ȘI CAPACITATE DE ADMINISTRARE DE MEDICAMENTE
Status proiect: Finalizat
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

Marcela MIHAI - Director de proiect
Expertiză: sisteme complexe multicomponente bazate pe poliioni naturali și sintetici: sinteză, caracterizare, aplicații

Silvia VASILIU - Cercetător cu experiență
Expertiză: sinteză/caracterizare/aplicații ale microparticulelor reticulare pe bază de polimeri naturali și sintetici

Ștefania RACOVIȚĂ - Cercetător cu experiență
Expertiză: sinteză/caracterizare/aplicații ale microparticulelor poroase pe bază de polimeri naturali și sintetici

Florin BUCĂTARIU - Cercetător cu experiență
Expertiză: sinteză/caracterizare compozite organic/anorganice, sorbția/desorbția compușilor bioactivi 

Claudiu Augustin GHIORGHIȚĂCercetător postdoctorand
Expertiză: materiale compozite bazate pe autoasamblarea polielectroliților naturali și sintetici pe suprafețe solide

Diana Felicia LOGHIN - Cercetător postdoctorand
Expertiză: sinteză/caracterizare copolimeri grefați pe amidon, hidrogeluri semi-interpenetrante și compozite ionice

Marius-Mihai ZAHARIA - Cercetător postdoctorand
Expertiză: sinteză/caracterizare schimbători de ioni reticulați pe bază de polimeri sintetici

Ana-Lavinia VASILIU - Doctorand
Expertiză: sinteză/caracterizare materiale compozite cu CaCO3

Marin-Aurel TROFIN - Doctorand
Expertiză: tema tezei în domeniul proiectului  

Elena-Daniela LOTOS - Doctorand
Expertiză: tema tezei în domeniul proiectului 

Melinda-Maria BAZARGHIDEANU - Doctorand
Expertiză: tema tezei în domeniul proiectului

Angela PELIN - Tehnician
Expertiză: abilități de sinteză și caracterizare în laborator

Irina ROSCA - Cercetător postdoctorand
Expertiză: specialist în caracterizarea antimicrobiană

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași