Noutăți Conducere Contact


MICROPARTICULE POROASE ZWITERIONICE CARE CONȚIN ZEINĂ ȘI UNITĂȚI BETAINICE, CU ACTIVITATE ANTIMICROBIANĂ ȘI CAPACITATE DE ADMINISTRARE DE MEDICAMENTE
Status proiect: Finalizat
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

Obiectivul general al proiectului ZwitterZein este de a obține noi structuri macromoleculare ca microparticule poroase zwitterionice care conțin zeină și unități betainice, folosind proceduri de preparare eficiente, ieftine, simple și blânde și, astfel, crearea de microparticule compozite complexe ca dispozitive biomedicale, care pot acționa ca sisteme antimicrobiene de eliberare a unor medicamente. În consecință, în acest proiect se urmărește elucidare rolului materialelor constituente (zeină, monomeri, reticulanți, CaCO3) și influența diferiților parametri de sinteză asupra structurii și morfologiei noilor materiale, conducând la dezvoltarea de noi materiale de eliberare a medicamentelor pe bază de microparticule zwitterionice.

Obiectivele specifice ale proiectului ZwitterZein, pentru dezvoltarea, caracterizarea și testarea microparticulelor zwitterionice care conțin zeină și unități betainice, ca vehicule complexe pentru livrare țintită de medicamente, sunt:

(1) sinteza de microparticule poroase reticulate pe bază de glicidil metacrilat, N-vinilimidazol și diverși monomeri reticulanți;

(2) prepararea de noi microparticule poroase zwitterionice care conțin zeină și unități betainine;

(3) obținere de compozite de tip miez/coajă, prin cristalizare in situ de CaCO3;

(4) caracterizarea complexă a noilor materiale obținute;

(5) studiul activității antimicrobiene a microparticulelor poroase zwitterionice și a capacităților lor de încărcare/eliberare a medicamentelor.

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași