News Staff Contact


TEZE DE ABILITARE SUSȚINUTE PUBLIC

Dr. Magdalena Aflori

Vă facem cunoscut că în data de 18 martie 2024, la ora 12:00, în Sala de Conferințe a Institutului de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iasi, va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare cu titlul: "CORELAȚIA DINTRE ARHITECTURA ȘI STRUCTURA INTRINSECĂ A UNOR NOI MATERIALE POLIMERE FUNCȚIONALE OBȚINUTE PRIN METODE CONVENȚIONALE SAU NECONVENȚIONALE, PENTRU APLICAȚII ȚINTITE", autor Dr. Magdalena Aflori.

Componența comisiei:
1.Președinte, Acad. Bogdan C. Simionescu, Academia Română, Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iaşi
2.Membru, Prof. Dr. Gabriel-Lucian Radu, Universitatea Politehnica Bucureşti
3.Membru, Prof. Dr. Nicolae Hurduc, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi

Documente:
- Anunt sustinere
- Componenta Comisie
- CV
- Rezumat teză (ro)
- Lista lucrari relevante
- Fisa indeplinire standarde minimale


Dr. Andreea Irina Barzic

Vă facem cunoscut că în data de 6 martie 2024, la ora 11:00, în Sala de Conferințe a Institutului de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iasi, va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare cu titlul: "Aprofundări de chimie fizică a materialelor polimere în fază solidă şi în soluţie", autor Dr. Andreea Irina Barzic.

Componența comisiei:
1.Președinte, CSI Dr. Valeria Harabagiu - Director al Institutului de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din Iași
2.Membru, Prof. Dr. Nicolae Hurduc, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului “Cristofor Simionescu” din Iaşi
3.Membru, Prof. Dr. Ionel Mangalagiu, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Chimie din Iaşi

Documente:
- Anunt sustinere
- Componenta Comisie
- CV
- Rezumat teză (ro)
- Lista lucrari relevante
- Fisa indeplinire standarde minimale


Dr. Carmen-Mihaela Popescu

Vă facem cunoscut că în data de 19 octombrie 2021, la ora 12:00, în Sala de Conferințe a Institutului de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iasi, va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare cu titlul: "Wood and wood-based products - structure, degradation, modification and protection.", autor Dr. Carmen-Mihaela Popescu.

Componența comisiei:
1.Președinte, Dr. Valeria Harabagiu - Director al Institutului de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din Iași
2.Membru, Prof.Dr. Jalel Labidi, University of Basque Country, Department of Chemical and Environmental Engineering, San Sebastian, Spania
3.Membru, Prof.Dr. Callum A.S. Hill, Director of JCH Industrial Ecology Limited, UK; consultant la Norvegian Institute of Bioeconomy Research, Norvegia

Documente:
- Anunt sustinere
- Componenta Comisie
- CV
- Rezumat teză (ro)
- Lista lucrari relevante
- Fisa indeplinire standarde minimale


Dr. Mihai-Adrian BREBU (domeniul Chimie)

Vă facem cunoscut că în data de 16 aprilie 2021, la ora 10:00, în Sala de Conferințe a Institutului de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iasi, va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare cu titlul: "Degradarea termică a polimerilor. De la aspecte fundamentale la tratarea / valorificarea deșeurilor polimere.", autor Dr. Mihai Brebu.

Componența comisiei:
1.Președinte, Acad. Bogdan C. Simionescu - Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din Iași
2.Membru, Prof.Dr.Nicolae Hurduc, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
3.Membru, Prof.Habil. Cecilia Arsene, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Documente:
- Anunt sustinere
- Componenta Comisie
- CV
- Rezumat teză (ro)
- Rezumat teză (eng)
- Lista lucrari relevante
- Fisa indeplinire standarde minimale


Dr. Maria-Cristina Popescu (domeniul Chimie)

Vă facem cunoscut că în data de 12 aprilie 2021, la ora 11:00, în Sala de Conferințe a Institutului de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iasi, va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare cu titlul: "Metode matematice avansate în spectroscopie - evaluarea proprietăților fizico-chimice ale materialelor micro- și nanostructurale.", autor Dr. Maria-Cristina Popescu.

Componența comisiei:
1.Președinte, Dr. Maria Cazacu - Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din Iași
2.Membru, Prof.Dr. Aurel Pui, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
3.Membru, Prof.Dr. Nicolae Hurduc, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Documente:
- Anunt sustinere
- Componenta Comisie
- CV
- Rezumat teză (ro)
- Lista lucrari relevante
- Fisa indeplinire standarde minimale


Dr. Maria Valentina DINU (domeniul Chimie)

Vă facem cunoscut că în data de 11 decembrie 2020, la ora 13:00, în Sala de Conferințe a Institutului de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iasi, va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare cu titlul: "Sisteme polimerice uni- si multicomponente cu structuri tridimensionale controlate", autor Maria Valentina Dinu.

Componența comisiei:
1.Președinte, Acad. Bogdan C. Simionescu - Academia Română
2.Membru, Prof.dr.ing. Geta David, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
3.Membru, Prof.dr. Gabi Drochioiu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Documente:
- Anunt sustinere
- Componenta Comisie
- CV
- Rezumat teză (ro)
- Rezumat teză (eng)
- Lista lucrari relevante
- Fisa indeplinire standarde minimale


Dr. Loredana-Elena NIȚĂ (domeniul Chimie)

Vă facem cunoscut că în data de 5 iulie 2019, la ora 11:00, în sala de ședințe a Centrului de Cercetări Avansate pentru Bionanoconjugate și Biopolimeri - IntelCentru, va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare cu titlul: "Sisteme polimerice pentru bio-aplicații: compuși funcționali și rețele interpenetrate(nano) structurate", autor Dr. Loredana Niţă.

Componența comisiei:
1.Acad. Bogdan C. Simionescu - Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iași
2.Prof.Dr.Cipriana Ștefănescu, Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iaşi
3.Prof. Dr.Ing Marcel Ionel Popa, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Documente:
- Anunt sustinere
- Comisii abilitare
- CV
- Rezumat teză (ro)
- Rezumat teză (eng)
- Lista lucrari relevante
- Fisa indeplinire standarde minimale


Dr. Luminiţa Ghimici

Vă facem cunoscut că în data de 11 februarie 2019, la ora 13:00, în Aula Academiei Române Filiala Iaşi, va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “Polielectroliţi în soluţii şi dispersii apoase” , autor Luminiţa Ghimici.

Componența comisiei:
1.Bogdan C. Simionescu - Academia Română
2.Dan Scutaru - Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
3.Carmen Teodosiu – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Documente:
- Anunt sustinere
- Comisii abilitare
- CV
- Rezumat teză (ro)
- Rezumat teză (eng)
- Lista lucrari relevante
- Fisa indeplinire standarde minimale


Dr. Gheorghe Fundueanu-Constantin

Vă facem cunoscut că în data de 11 februarie 2019, la ora 11:00, în Aula Academiei Române Filiala Iaşi, va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “Aplicaţii biomedicale ale polimerilor, polimeri inteligenţi utilizaţi pentru eliberare controlată a medicamentelor”, autor Gheorghe Fundueanu-Constantin.

Componența comisiei:
1. Bogdan C. Simionescu - Academia Română
2. Ionel Mangalagiu – Universitatea “Al. I. Cuza”din Iaşi
3. Geta David – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Documente:
- Anunt sustinere
- Comisii abilitare
- CV
- Rezumat teză (ro)
- Rezumat teză (eng)
- Lista lucrari relevante
- Fisa indeplinire standarde minimale


Dr. Maria BERCEA

Susținerea tezei de abilitare a avut loc luni 13 noiembrie 2017 în Biblioteca Institutului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, la ora 12:00.

Componența comisiei:
Președinte - Acad. Bogdan C. SIMIONESCU, Academia Română
Membru, Prof. Dr. Fiz. Dana DOROHOI, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
Membru, Prof. Dr. Ing. Corneliu BALAN, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Documente:
- Componență comisie
- Fișa îndeplinire standarde minimale
- Rezumat teză (ro)
- Abstract
- CV
- Listă lucrări


Dr. Iuliana SPIRIDON

Susținerea tezei de abilitare a avut loc vineri 14 aprilie 2017 în Biblioteca Institutului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, la ora 11:00.

Componența comisiei:
Președinte - Acad. Bogdan C. Simionescu, Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”
Membru - Prof. Pedro Fardim, University of Leuven, Leuven, Belgium
Membru - Prof. Elena Bobu, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Documente:
- Componență comisie
- Fișa îndeplinire standarde minimale
- Rezumat teză (ro)
- Abstract
- CV
- Listă lucrări


Dr. Corneliu HAMCIUC

Susținerea tezei de abilitare a avut loc joi 07 iulie 2016 în Biblioteca Institutului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, la ora 10:00.

Componența comisiei:
Președinte – CS I dr. Valeria HARABAGIU, Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”
Membru – Prof. dr. Sorin ROȘCA, Universitatea Politehnica București
Membru supleant – Prof. dr. Nicolae Hurduc, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Documente:
- Componență comisie
- Fișa îndeplinire standarde minimale
- Rezumat teză (ro)
- Rezumat teză (eng)
- CV
- Listă lucrări


Dr. Sergiu COSERI

Susținerea tezei de abilitare a avut loc joi 07 iulie 2016 în Biblioteca Institutului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, la ora 12:00.

Componența comisiei:
Președinte – Acad. Bogdan C. SIMIONESCU, Academia Română
Membru – Prof. dr. Ion NEDA, Universitatea Braunschweig, Germania
Membru – Prof. dr. Geta DAVID, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Documente:
- Componență comisie
- Fișa îndeplinire standarde minimale
- Rezumat teză (ro)
- Rezumat teză (eng)
- CV
- Listă lucrări


Dr. Marcela MIHAI

Susținerea tezei de abilitare a avut loc vineri 08 iulie 2016 în Biblioteca Institutului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, la ora 09:30.

Componența comisiei:
Președinte – CS I dr. Ecaterina Stela DRĂGAN, Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”
Membru – Prof. dr. Horia IOVU, Universitatea Politehnica București
Membru – Prof. dr. Geta DAVID, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Documente:
- Componență comisie
- Fisa îndeplinire standarde minimale
- Rezumat teză (ro)
- Rezumat teză (eng)
- CV
- Listă lucrări

Dr. Mariana-Dana DĂMĂCEANU

Susținerea tezei de abilitare a avut loc vineri 08 iulie 2016 în Biblioteca Institutului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, la ora 11:15.

Componența comisiei:
Președinte – Acad. Bogdan C. Simionescu, Academia Romȃnă
Membru – Prof. dr. Geta David, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Membru – Prof. dr. Horia Iovu, Universitatea Politehnică Bucureşti

Documente:
- Componență comisie
- Fișa îndeplinire standarde minimale
- Rezumat teză (ro)
- Rezumat teză (eng)
- CV
- Listă lucrări

Dr. Luminița MARIN

Susținerea tezei de abilitare a avut loc vineri 08 iulie 2016 în Biblioteca Institutului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, la ora 13:00.

Componența comisiei:
Președinte – Acad. Bogdan C. Simionescu, Academia Romȃnă
Membru – Prof. dr. Nicolae Hurduc, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi
Membru – Prof. dr. Horia Iovu, Universitatea Politehnică Bucureşti

Documente:
- Componență comisie
- Fisa îndeplinire standarde minimale
- Rezumat teză (ro)
- Rezumat teză (eng)
- CV
- Listă lucrări

© 2024   "Petru Poni" Institute of Macromolecular Chemistry, Iasi