Noutăți Conducere Contact


Status proiect: In derulare
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Echipa Contact

Etapa 1 (2022) a proiectului de cercetare ”Deșeuri agricole – valorificare completă în biocombustibili și chimicale” s-a intitulat ”Colectare, stabilizare, caracterizare deșeuri agricole”. În această etapă au fost colectate probe de reziduuri vegetale dintr-un areal geografic foarte restrâns, pentru a minimiza, pe cât posibil, efectul factorilor geografici, climaterici și pedologici care influențează dezvoltarea biomasei vegetale și proprietățile materialelor provenite din acestea. Au fost considerate diferite tipuri de biomasă vegetală, preponderent reziduuri de la activități agricole sau de la prelucrarea legumelor și fructelor, din categoria celor cu grad de lignificare ridicat sau cu grad de valorificare scăzut. Sursele vegetale au fost alese dintre cele mai reprezentative, și, în unele situații aceeași sursă a furnizat materiale pentru diferite clase studiate. 

            Reziduurile vegetale considerate au fost următoarele:

-          tije (porumb, floarea soarelui, bame);

-          teci (nuci, migdale, castane, bame);

-          coji (nuci, migdale, alune, ginko);

-          sâmburi (caise, cireșe, piersici, prune, bame);

-          șrot (nucă, cânepă, dovleac, in, floarea soarelui).

Probele au fost uscate natural și apoi în mediu controlat, măcinate, sortate pe dimensiuni și caracterizate pentru a stabili conținutul de umiditate, materii volatile, carbon fix, cenușă, compoziția elementală (carbon, hidrogen, azot, sulf, oxigen), structura (prin spectroscopie IR), comportarea termică (prin analiză termogravimetrică) și capacitatea calorică.

În urma caracterizărilor efectuate s-a observat o diferențiere a reziduurilor vegetale după clasa de proveniență, aceasta fiind evidențiată atât prin diagrama Van Krevelen cât și prin analiza PCA (principal component analysis). 

Materialele vegetale oferă perspective promițătoare în vederea valorificării prin procedee termice, acestea urmând a fi studiate în etapele următoare ale proiectului.

© 2023   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași