Noutăți Conducere Contact


Status proiect: In derulare
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

Scopul propunerii de proiect AgriValBack este de a crea o bază de date cu acces liber care să fie la dispoziția mediului academic, și care să adune informații corelate despre deșeuri agricole de biomasă locale și calitatea produsele lor de torefacție/piroliză. Cinci tipuri de biomasă sunt considerate, în funcție de părțile specifice ale plantei: vrejuri/coceni/ciorchini, teci/coji subțiri de semințe, coji lemnoase, sâmburi/boască/. Procedura de upgradare constă în tratamentul termic în atmosferă inertă (torefacție, piroliză, upgradare catalitică) pentru obținerea de produse lichide și solide ce pot intra în categoria combustibililor cu putere calorică superioară sau a surselor de compuși chimici. Particularitatea și importanța proiectului AgriValBack constă în corelarea într-o abordare unitară a informațiilor despre deșeuri agricole de biomasă dintr-o arie geografică restrânsă (virtual o grădină de legume și o livadă de fructe) și despre compoziția și calitatea produselor lor de torefacție/piroliză. Aceasta va oferi crcetătorilor sprijin în identificarea de soluții pentru conversia “pe loc” a deșeurilor agricole de biomasă în produse cu valoare superioară ce pot fi valorificate local.

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași