Noutăți Conducere Contact


Dezvoltarea de noi arhitecturi microporoase de polimeri conjugați ca senzori solizi pentru detecția de derivați nitroaromatici periculoși
Status proiect: In derulare
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Echipa Contact

Obiectivul general al acestui proiect este dezvoltarea de metode  de sinteză și optmizarea construcției de arhitecturi de polimeri conjugați microporoși (CMPs) pe bază de trifenilamina multifuncționalizată, ca senzori în stare solidă pentru detecția electrochimică/fluorescentă a compușilor nitroaromatici periculoși. Efortul principal al acestui proiect va fi dedicat analizei și ajustării anumitor determinanți moleculari care guvernează reglarea fină a structurii polimerului la scară nanometrică (schelet și pori), precum și reglarea performanței acestora ca senzori în stare solidă.

Obiectivele specifice ale acestui proiect (așa cum au fost menționate în propunere) sunt:

Obiectiv 1.Sinteza și caracterizarea de oligomeri cu structură ramificată, stea și dendrimeri ca precursori. 

Obiectiv 2.Sinteza de polimeri conjugați microporoși (CMPs) prin electropolimerizare și polimerizare în emulsie a oligomerilor cu structură ramificată, stea și dendrimeri și caracterizarea acestora.

Obiectiv 3.Evaluarea porozității și a morfologiei de suprafată a CMPs obținuți.

Obiectiv 4.Testarea eficienței CMPs obținuți, pentru detecția electrochimică/fluorescență a derivaților nitroaromatici periculoși.

Obiectiv 5. Evaluarea critică a rezultatelor proiectului și redactarea raportului final.

© 2023   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași