Noutăți Conducere Contact


Dezvoltarea de noi arhitecturi microporoase de polimeri conjugați ca senzori solizi pentru detecția de derivați nitroaromatici periculoși
Status proiect: Finalizat
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

Proiectului intitulat ”Dezvoltarea de noi arhitecturi microporoase de polimeri conjugați ca senzori pentru detecția de derivați nitroaromatici periculoși” are drept obiectiv general elaborarea unor noi arhitecturi polimerice conjugate microporoase, prin optimizarea metodelor de sinteză pornind de la blocuri de construcție pe bază de trifenilamină multifuncționalizată, iar efortul principal va fi dedicat analizei și ajustării parametrilor moleculari specifici care guvernează reglarea fină a structurii polimerului la scară nanometrică (scheletul și porii), precum și evaluarea performanței acestora ca senzori în stare solidă pentru detecția compușilor nitroaromatici nocivi prin tehnici electrochimice și de fluorescență

Obiectivele specifice ale acestui proiect (așa cum au fost menționate în propunere) sunt:

Obiectiv 1. Sinteza și caracterizarea de oligomeri cu structură ramificată, stea și dendrimerică ca precursori. 

Obiectiv 2. Sinteza de polimeri conjugați microporoși (CMPs) prin electropolimerizare și polimerizare în emulsie a oligomerilor cu structură ramificată, stea și dendrimerică și caracterizarea acestora.

Obiectiv 3. Evaluarea porozității și a morfologiei de suprafață a CMPs obținuți.

Obiectiv 4. Testarea eficienței CMPs obținuți, pentru detecția electrochimică/fluorescență a derivaților nitroaromatici periculoși.

Obiectiv 5. Evaluarea critică a rezultatelor proiectului și redactarea raportului final.

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași