Noutăți Conducere Contact


Dezvoltarea de noi arhitecturi microporoase de polimeri conjugați ca senzori solizi pentru detecția de derivați nitroaromatici periculoși
Status proiect: In derulare
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

Arhitecturile polimerice microporoase conjugate (CMPs) sunt materiale utile pentru detectarea anumitor analiți datorită conjugării π extinse, a suprafețelor specifice mari, fotoluminiscenței și proprietăților lor electroconductive. În ciuda progreselor înregistrate în acest domeniu, unele probleme importante rămân încă nerezolvate: solubilitatea scăzută a polimerilor sintetizați chimic, predicția porozității plecând de la structura componentelor de bază (tectoni) și detecția electrochimică a analiților. Polimerizarea in emulsie și polimerizarea electrooxidativă rezolvă problema majoră a procesabilității acestei clase de materiale datorită generării directe a arhitecturii polimerice (fie sub formă de strat solid, fie de microparticle) precum și alte aspecte legate de uniformitatea, porozitatea și de ajustarea fină a proprietăților structurale ale rețelelor formate. In plus, aceste tehnici pot conduce la arhitecturi poroase cu o suprafață activă mare, evitând astfel problemele asociate procesabilității, CMPs fiind obținute direct sub formă ușor dispersabilă în mediile de detecție.

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași