Noutăți Conducere Contact


Dezvoltarea de noi arhitecturi microporoase de polimeri conjugați ca senzori solizi pentru detecția de derivați nitroaromatici periculoși
Status proiect: Finalizat
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

Etapa I (2022):

Publicații:

  • Multi-Functional Materials Based on Cu-Doped TiO2 Ceramic Fibers with Enhanced Pseudocapacitive Performances and Their Dielectric Characteristics, Petronela Pascariu* Petronela,  Mihaela Homoceanu, Loredana Văcăreanu, Mihai Asanduleasa, Polymers, (2022), 14(21), 4739; https://doi.org/10.3390/polym14214739  IF= 5,0

Manifestări științifice:

  • (Electro)synthesis of D-π-A polymers and their photophysical and electrochemical characterization, Loredana Văcăreanu*, Mircea Grigoras,  RICCCE22–22nd Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering 2022, Sinaia, Romania, 7-9 Septembrie 2022 (comunicare orală)

Etapa II (2023):

Publicații:

  • Electrogeneration of N-substituted polyaniline micro/nanoparticles with potential for energy storage, Loredana Văcăreanu*, Mariana-Dana Dămăceanu, Electrochimica Acta, (2023), 410,143351, https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.143351 FI= 6,6 (Q1)
  • Smart polymer coatings electrogenerated from star-shaped oligomers bearing variable π-spacers with integrated electrochromic characteristics and sensing capability towards harmful nitroaromatic derivatives, Loredana Văcăreanu*, Andra-Ionela Gavril, Mariana-Dana Dămăceanu, Progress in Organic Coatings, (2024), 189, 108328, https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2024.108328 FI= 6.6 (Q1)
  • Constructing conjugated porous polymers containing triphenylamine moieties for detection of nitroaromatic derivatives, Andra-Elena Bejan*, Loredana Văcăreanu, Progress in Organic and Macromolecular Compounds-Proceedings, (2023) pp. 146 (ISSN 2810–2347 ISSN–L 2810–2126).

Manifestări științifice:

  • Versatile thin films derived from triphenylamine based-oligomers: electrosynthesis, characterization and applications, Andra-Ionela Gavril*, Loredana Văcăreanu, ICMPP- open door to the future scientific communications of young researchers, MacroYought2023, Iași, România, 17 Noiembrie 2023 (comunicare orală) - Premiul I- cea mai bună prezentare orală
  • Constructing conjugated porous polymers containing triphenylamine moieties for detection of nitroaromatic derivatives, Andra-Elena Bejan*, Loredana Văcăreanu, International Conference Progress in Organic and Macromolecular Compounds, 29th Edition, MacroIași2023, Iași, România, 4-6 Octombrie 2023 (poster);
  • Electrogenerated microporous conjugated polymers based on star-shaped oligomers derived from triphenylamine: exploring structure-properties relationships, Loredana Văcăreanu*, Andra-Ionela Gavril, RSC Electrochem 2023, Bristol, Marea Britanie, 9-12 Septembrie 2023 (comunicare orală).

Etapa III (2024):

Publicații:

  • Design, synthesis and characterization of triphenylamine-based conjugated porous polymers as fluorescent receptors for nitroaromatic derivatives, Loredana Văcăreanu*, Andra-Elena Bejan, Dana Bejan, Petronela Pascariu, Mariana-Dana Dămăceanu, (în evaluare), Dyes and Pigments, (Aprilie 2024); FI=4.5

Manifestări științifice:

  • Conjugated polymers derived from triphenylamine-based star-shaped oligomers: synthesis, characterization, porosity, and nitroaromatic derivatives detection, Loredana Văcăreanu*, Andra-Ionela Gavril, Andra-Elena Bejan, 13th International Conference on Material Science and Engineering, BraMat 2024, 13-16 Martie 2024, Brașov (România) (comunicare orală)
© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași