Noutăți Conducere Contact


Doctorate

Admitere doctorat Conducatori de doctorat Sustineri teze doctorat
Doctoranzi

STUDII DE DOCTORAT ÎN ACADEMIA ROMÂNĂ

În Academia Română, organizarea studiilor universitare de doctorat se face în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale şi Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu completările şi modificările ulterioare.

Academia Română este instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) prin Şcoala Doctorală numită „Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române” (SCOSAAR). Organizarea studiilor universitare de doctorat se face pe baza Regulamentului SCOSAAR, aprobat de Prezidiul şi Adunarea Generală a Academiei Române.

Obiectivul fundamental al organizării şi desfăşurării studiilor universitare de doctorat în SCOSAAR îl constituie formarea specialiştilor de elită, înalt calificaţi, pentru cercetarea ştiinţifică academică, pentru învăţământul universitar şi pentru domenii de activitate administrativă şi managerială.

DECIZII / CODUL STUDENTI
Codul si decizia nr 4567 din 31.10.2022
Codul studentilor

SCOSAAR
Program de pregatire doctorat - ICMPP - 2023-2024
Program de pregatire doctorat - ICMPP - 2022-2023
SCOSAAR Contract doctorat cu stipendiu 2022

Procedura - măsuri de desfășurare on-line a unor activități în cadrul SCOSAAR
Declaratie de autenticitate- Anexa 1
GDPR-Academia Romana
Procedura
Informații despre standardele de elaborare a tezei de doctorat
Conținutul programelor de pregătire bazat pe studii universitare avansate

Metodologii
Metodologie pentru analiza si aprobarea tematicilor programelor de studii universitare
Metodologie privind doctoratele in cotutela
Metodologie privind mobilitatea academică a studenților-doctoranzi
Metodologie privind schimbarea conducatorilor de doctorat
Metodologia privind transferul rezultatelor formative între programe de studii

 

 

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași