"Petru Poni"
Institute of Macromolecular Chemistry

News SARS-CoV 2 News Staff Contact


Romanian Academy


TEZE DE ABILITARE ÎN CURS DE DESFĂȘURARE

Nu exista teze de abilitare în curs de desfășurare
Dr. Maria Valentina DINU (domeniul Chimie)

Vă facem cunoscut că în data de 11 decembrie 2020, la ora 11:00, în Sala de Conferințe a Institutului de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iasi, va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare cu titlul: "Sisteme polimerice uni- si multicomponente cu structuri tridimensionale controlate", autor Maria Valentina Dinu.

Componența comisiei:
1.Președinte, Acad. Bogdan C. Simionescu - Academia Română
2.Membru, Prof.dr.ing. Geta David, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
3.Membru, Prof.dr. Gabi Drochioiu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Documente:
- Anunt sustinere
- Componenta Comisie
- CV
- Rezumat teză (ro)
- Rezumat teză (eng)
- Lista lucrari relevante
- Fisa indeplinire standarde minimale

© 2020   "Petru Poni" Institute of Macromolecular Chemistry, Iasi