ŞCOALA DE STUDII AVANSATE
ACADEMIA ROMÂNĂ

 

SCOSAAR

Academia Română organizează studiile universitare de doctorat în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale şi Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu completările şi modificările ulterioare.

Academia Română este instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat prin Şcoala Doctorală numită „Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române” - SCOSAAR. Organizarea studiilor universitare de doctorat se face pe baza Regulamentului SCOSAAR, aprobat de Prezidiul Academiei Române.

Obiectivul fundamental al organizării şi desfăşurării studiilor universitare de doctorat în SCOSAAR îl constituie formarea specialiştilor de elită, înalt calificaţi, pentru cercetarea ştiinţifică academică, pentru învăţământul universitar şi pentru domenii de activitate administrativă şi managerială.

Institutul de Chimie Organică și Supramoleculară „Costin D. Nenițescu"
Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni, Iaşi
Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu”, Timișoara
 
Școala Doctorală de Științe Chimice ©2024