ŞCOALA DE STUDII AVANSATE
ACADEMIA ROMÂNĂ

 

ANUNȚURI

Conferința tinerilor cercetători din şcolile de chimie bucureştene – ediția I
17 Aprilie 2024
A doua conferință a studenților doctoranzi din Institutul de Biochimie al Academiei Române
8 Februarie 2024
Conferința științifică a doctoranzilor din cadrul Școlii doctorale de istorie și arheologie a SCOSAAR – ediția I
7-8 Noiembrie 2023
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a tinerilor cercetători
ICMPP - poartă deschisă spre viitor
MacroYouth’2023
Ediţia IV-a, Iaşi, Romania

17 Noiembrie 2023 
Școala Doctorală de Științe Chimice ©2024