ŞCOALA DE STUDII AVANSATE
ACADEMIA ROMÂNĂ

 

LEGISLAȚIE

Ordin 3693/2024 aprobare Metodologie-cadru organizare admitere învăţământ superior cicluri studii universitare scurtă durată
Ordin 3692/2024 lista programe recunoscute naţional stabilire grad similitudine lucrări finalizare studii
Ordin 3020/2024 aprobare Regulament-cadru studii universitare doctorat
Ordin 5732/2022 aprobare Metodologie organizare + funcționare învățământ dual
Ordin 3102/2022 aprobare Metodologie-cadru admitere licență, master & doctorat
Ordin 5255/2021 privind verificare etică și deontologie universitară elaborare teze de doctorat
Ordin 3651/2021 Metodologie evaluare studii universitare doctorat
Ordin 5229/2020 aprobare metodologie acordare atestat abilitare și titlu științific doctor
Ordin 5110/2018 standarde minimale naționale pentru titlul doctor
Ordin 3131/2018 includere cursuri etica si integritate academica
Ordin 5376/2017 aprobare domenii & specializări/programe studii universitare corelate cu sectoarele economice potențial creștere
HG 681/ 2011 (reactualizată 2016) Codul studiilor universitare de doctorat
Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU)
Ministerul Educației
Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI)
 
Școala Doctorală de Științe Chimice ©2024