ŞCOALA DE STUDII AVANSATE
ACADEMIA ROMÂNĂ

 

OBIECTIVE
Domeniul de doctorat Chimie este un domeniu ancorat într-o cercetare de tradiție în cadrul Academiei Române, dezvoltat pe direcții principale de cercetare ale institutelor organizatoare de studii doctorale din subordinea Şcolii doctorale de Științe Chimice – SDSC din cadrul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române – SCOSAAR.

În cadrul Institutului de Chimie Macromoleculară Petru Poni, studiile sunt îndreptate cu precădere în sinteza de noi compuși macromoleculari, caracterizarea aprofundată a acestora, obținerea de materiale și studiul proprietăților acestora, aplicarea acestora în diferite domenii.

Integrarea tuturor doctoranzilor în studii care urmăresc specificul laboratoarelor de cercetare din Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu”, abordează teme privind obţinerea şi caracterizarea unor materiale cu proprietăţi semiconductoare cu arhitectură complexă pentru aplicații opto-electronice, piezoelectrice și de tip senzor, interacții necovalente, geluri, sisteme coloidale.

Domeniul de doctorat Chimie este un domeniu ancorat într-o cercetare de tradiție în cadrul Institutului de Chimie „Coriolan Drăgulescu”, Timișoara care are ca baza existența de colective având ca profil capitolele tradiționale ale chimiei: anorganică, organică și chimie computațională.

În acord cu tendințele actuale, obiectivele vizate de tematica abordată în cadrul școlii doctorale, depășesc cadrul didactic tradițional astfel încât, tematica actuală este orientată spre sinteza de compuși obținerea de compuși anorganici, organci, macromoleculari, metal-organici, nanocompozite, caracterizarea structurală a acestora și stabilirea proprietăților în scopul identificării de specii cu aplicabilitate potențială în diferite domenii.


MISIUNE
Misiunea domeniului de doctorat Chimie este de a dezvolta o resursă umană înalt specializată prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare și inovare, competentă în domeniul compușilor macomoleculari și a materialelor polimere, capabilă de inserție pe piața muncii înalt calificate, prin asigurarea unui cadru creativ, deontologic, adecvat pentru studii academice, cercetări științifice avansate, abordări interdisciplinare şi promovarea colaborărilor ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional.

Studiile doctorale au ca scop educarea prin cercetare a doctoranzilor, sub coordonarea unor conducători de doctorat recunoscuţi internaţional, cu expertiză dobândită în universităţi de prestigiu din Europa. Transferul rapid al rezultatelor din cercetare în producţie prin trecerea de la faza de laborator la cea de prototip şi de realizare de microdispozitive portabile cu ajutorul IMM-urilor/clusterelor cu care există acorduri de colaborare.

Institutul de Chimie Organică și Supramoleculară „Costin D. Nenițescu"
Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni, Iaşi
Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu”, Timișoara

 
Școala Doctorală de Științe Chimice ©2024