Noutăți Conducere Contact


Compuși organici volatili din vezicule extracelulare ca sursă de informații suplimentare pentru diagnosticare
Status proiect: In derulare
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

Proiectul Volatevs își propune să investigheze compușii organici volatili (VOCs) emiși de veziculele extracelulare (EVs), cu scopul de a obține informații utile pentru diagnosticarea facilă a unor afecțiuni. VOCs din EVs incubate în mediu tampon salin vor fi adsorbite pe fibre Solid Phase Microextraction (SPME) apoi desorbite în injectorul unui cromatograf pentru analiza cromatografică cuplată cu detector de spectrometrie de masă (GC-MSD). Alternativ se va utiliza metoda termodesorbției, prin care se generează VOCs în faza gazoasă de deasupra probei, aceștia fiind apoi analizați prin GC-MSD. 

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași