Noutăți Conducere Contact


Instrumente inteligente pentru proiectarea, prelucrarea şi optimizarea noilor membrane de tipul PS-POSS-IL (polisulfonă-silsesquioxani impregnate cu lichide ionice) cu aplicaţii în separarea CO2 în stare gazoasă
Status proiect: In derulare
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

Sunt definite următoarele obiective concrete pentru a îndeplini scopul proiectului:

(O1) Obiectivul 1: Proiectarea şi fabricarea membranelor polisulfonă-silsesquioxani.

(O2) Obiectivul 2: Proiectarea si fabricarea membranelor polisulfonă-silsesquioxani impregnate cu lichide ionice.

(O3) Obiectivul 3: Validarea procesului constând într-o tehnologie de laborator şi într-un model de reţea neuronală pentru proiectarea membranelor pentru utilizare ca mediu de captare/separare a CO2.

(O4) Obiectivul 4: Vizibilitatea sporită a echipei şi instituţiei la nivel internaţional: patru lucrări de cercetare care descriu rezultatele fundamentale în reviste ISI evaluate de experţi în domeniu şi o cerere de brevet pentru rezultatele aplicabile privind produsul final sub forma unui model de reţea neuronală cu aplicaţia propusă, precum şi participarea la şapte conferinţe.

(O5) Obiectivul 5: Creşterea gradului de conştientizare a resurselor umane disponibile pentru cercetarea tehnologiilor de captare şi separare a CO2 în cadrul Uniunii Europene.

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași