Noutăți Conducere Contact


Instrumente inteligente pentru proiectarea, prelucrarea şi optimizarea noilor membrane de tipul PS-POSS-IL (polisulfonă-silsesquioxani impregnate cu lichide ionice) cu aplicaţii în separarea CO2 în stare gazoasă
Status proiect: Finalizat
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

Proiectul îşi propune să dezvolte, printr-o abordare, având costuri rezonabile şi cu folosirea instrumentelor de inteligenţă artificială, o tehnologie de laborator pentru realizarea de noi membrane PSf-POSS-IL (membrane polisulfone-silsesquioxani impregnate cu lichide ionice) ca materiale active cu adaptabilitate controlată de utilizator, pentru managementul integrat al separării gazului CO2. Încorporarea silsesquioxanilor ca nanomateriale anorganice în matricea polimerică face posibilă îmbunătăţirea unei game largi de proprietăţi. Prin urmare, membranele cu matrice eterogenă compuse dintr-un film subţire de polimer şi silsesquioxani bine dispersaţi au fost studiate în separarea CO2. Se vor folosi instrumente de inteligenţă artificială pentru a găsi condiţiile de reacţie optime pentru obţinerea şi caracterizarea de noi membrane polisulfone-silsesquioxani impregnate cu lichide ionice (PS-POSS-IL) (cu caracteristici prestabilite) ca noi materiale adecvate pentru captarea şi stocarea CO2.

Date despre proiect pot fi găsite și pe pagina: https://www.icmpp.ro/aisynpposs/ro
© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași