Noutăți Conducere Contact


Scualenizarea si incapsularea micelara ca metoda alternativa pentru imbunatatirea eficientei biologice a medicamentelor antitumorale si antimicrobiene (Drug-ReSQue)
Status proiect: Finalizat
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

Principalul obiectiv strategic al proiectului Drug-ReSQue este de a oferi directorului de proiect o oportunitate pentru a-și consolida cunoștințele și expertiza în domeniul nanomedicinei în cadrul ICMPP, prin creșterea capacității liderului de proiect de a dezvolta și implementa o cercetare independentă. Mai mult, implementarea proiectului va genera rezultate științifice care vor spori vizibilitatea cercetării românești la nivel internațional.

Principalul obiectiv științific al proiectului Drug-ReSQue este de a îmbunătăți caracteristicile biologice și fizico-chimice ale medicamentelor disponibile comercial prin metode noi de scualenizare și/sau încapsulare în micelii amfifile de scualenă PEGilată.

Obiectivele specifice (OS) ale proiectului Drug-ReSQue sunt:

SO1. Proiectarea, sinteza și caracterizarea unei serii de medicamente scualenizate. Acest obiectiv va aborda dezvoltarea unor strategii de sinteza pentru formarea derivaților de medicamente scualenizate. Investigarea proprietăților fizico-chimice, morfologice și a comportamentului de auto-asamblare.

SO2. Proiectarea, sinteza și caracterizarea unei serii de medicamente încapsulate în derivați de scualenă. Acest obiectiv se va concentra pe dezvoltarea strategiilor de sinteză pentru formarea derivaților scualenă-PEG-medicamente. Investigarea proprietăților fizico-chimice și morfologice, precum și comportamentul de auto-asamblare.

SO3. Testarea in vitro a medicamentelor îmbunătățite ce au fost obținute. Infrastructura disponibilă va fi utilizată pentru îndeplinirea acestui obiectiv prin investigarea activității anticancer, studiul citotoxicității, pe linii comerciale de celule canceroase și celule normale, precum și activitatea antimicrobiană.

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași