News Staff Contact


Tensiometru

Caracteristici Tensiometru Sigma700
Prezentare Metoda Caracterizare Fizica a Interfetelor Utilizand Tensiometria

 

 

 

 

 

 

© 2024   "Petru Poni" Institute of Macromolecular Chemistry, Iasi