Noutăți Conducere Contact


Obţinerea de chimicale şi/sau combustibili prin torefacţia şi piroliza reziduurilor de conifere forestiere
Status proiect: Finalizat
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

O1. Caracterizarea fizico-chimică a reziduurilor de biomasă pe bază de conuri, ace, scoarță din brad, molid și pin.

O2. Optimizarea procesului de torefacție a biomasei prin stabilirea parametrilor optimi ai procesului. 

O3. Descompunerea termo-chimică a biomasei prin procesul de piroliză termică și catalitică.

O4. Diseminarea rezultatelor: (i) publicarea a 3 articole ştiinţifice în jurnale naţionale/internaţionale ; (ii) 4 participări la conferințe naționale/internaționale

 

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași