Noutăți Conducere Contact


Obţinerea de chimicale şi/sau combustibili prin torefacţia şi piroliza reziduurilor de conifere forestiere
Status proiect: Finalizat
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

Date de identificare a proiectului

Director Proiect: Dr. Elena Butnaru

Mentor: Dr. Iuliana Spiridon

Program de finanțare: Resurse umane

Subprogram: Proiect post-doctoral

Autoritatea contractanta: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Cod proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2019-1120

Titlul proiectului: Obţinerea de chimicale şi/sau combustibili prin torefacţia şi piroliza reziduurilor de conifere forestiere

Acronim: ForestChemiFuel

Durata proiectului: 24 luni (01.09.2020-31.08.2022)

Buget: 246 950 lei

 

Rezumat

În contextul crizei actuale la nivel mondial prin creșterea continuă a prețului combustibililor fosili, a condus la preocuparea majoră de producere a energiei din surse regenerabile. Astfel, scopul principal al proiectului ForestChemiFuel a fost de-a căuta soluţii pentru o parte dintre aceste probleme, prin valorificarea reziduurilor de biomasă forestieră folosind tehnologii de tratare termică precum torefacţia, piroliza termică şi catalitică. A fost studiată influenţa parametrilor experimentali ai procesului de torefacţie asupra bilanţului de materiale la piroliza probelor de biomasă. S-a observat că pretratamentul termic prin torefacție uniformizează atât bilanțul de materiale cât și compoziția produselor de piroliză.

 

 

 

 

 

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași