Noutăți Conducere Contact


Ingineria unor materiale cu constanta dielectrica mare pe baza de copoliimide pentru utilizare in dispozitive de stocare a energiei
Status proiect: In derulare
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

Obiectivul principal al acestui proiect de cercetare este obtinerea de copolimide cu constanta dielectrica mare, cu proprietati mecanice si termice ridicate, pierderi dielectrice scazute și densitati mari de stocare a energiei pentru aplicatii ca filme dielectrice capacitive in dispositive electronice/ optoelectronice. De asemenea, formarea tinerilor in acest subiect de cercetare este vizata in High-k-coPI. 

Obiectivele specifice ale proiectului High-k-coPI sunt urmatoarele:

O1: Sinteza monomerilor si copolimerilor cu grupe polare

O2: Caracterizarea fizico-chimica a copoliimidelor 

O3: Realizarea filmelor de copolimeri. Caracterizarea fizico-chimica a filmelor. Evaluarea potentialului de aplicare 

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași