Noutăți Conducere Contact


Materiale Semiconductoare Supramoleculare pentru Dispozitive Electronice
Status proiect: In derulare
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact
Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
Cercetare fundamentală și de frontieră
Program finanțare: Cercetare fundamentală și de frontieră
Subprogram: Proiect experimental demonstrativ
Cod proiect: PN-III-P4-PCE-2021-0906
Director proiect: Dr. Aurica FARCAȘ
Contractor: Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, Iași România
Acronim: SUPRAMOL-MAT
Perioada proiectului: 06.2022 - 12.2024
Durata proiectului: 32 luni
Buget: 1.200.000,00 Lei (250.000 Euro)

Interesul în domeniul polimerilor semiconductori (SMP) pentru electronica organică s-a intensificat în ultimele decenii ca urmare a numeroaselor avantaje ale acestora față de materialele anorganice convenționale [1]. Fiind în concurență directă cu filmul subțire anorganic și siliciul fotovoltaic cristalin (PV), există încă multe puncte pentru îmbunătățirea mobilității purtătorului de sarcină a SMP-urilor, care este principala diferență între aceste materiale organice și anorganice [1a,2]. Acesta este motivul pentru care există mult interes de cercetare pentru îmbunătățirea proprietăților electronice ale SMP-urilor. Recent, așa-numitele SMP supramoleculare au fost recunoscute ca materiale promițătoare care au atras multă atenție pentru optoelectronică [3]. Acești compuși supramoleculari prezintă o importanță crucială pentru dezvoltarea în continuare a electronicii organice și reprezintă o strategie cheie de jos în sus pentru a construi și procesa materiale funcționale relativ moi. Proiectarea și sinteza unor astfel de SMP supramoleculare de tipuri de polipseudorotaxani (PP) sau polirotaxani (PR) deschid porțile către oportunități fără precedent în multe domenii ale științei și tehnologiei. Pe baza studiilor noastre anterioare, s-a constatat că încapsularea supramoleculară a coloanei vertebrale SMP este eficientă în prevenirea agregării și împiedicarea stingerii fluorescenței, chiar și atunci când este încapsulată doar o mică parte din coloana vertebrală conjugată [4-8]. Prin urmare, propunerea noastră urmărește să investigheze o serie de SMP supramoleculare noi și originale și să selecteze cele mai promițătoare materiale direct pentru construcția de dispozitive inovatoare sau noi clase de canale ionice biomimetice care vor fi sigure pentru om și mediu. Aceste arhitecturi supramoleculare recent propuse vor contribui la forțe și, fără îndoială, vor duce la rezultate interesante. În plus, realizarea obiectivelor științifice în sine le va oferi membrilor echipei o pregătire excelentă într-un domeniu multidisciplinar la intersecția sintezei organice, chimiei supramoleculare și a polimerilor, precum și știința materialelor pentru generarea de strat activ pentru dispozitive electronice organice.

Referințe
[1]. S. R. Forrest, The path to ubiquitous and low-cost organic electronic appliances on plastic, Nature 2004, 428, 911–918; b) A. Facchetti, π-Conjugated polymers for organic electronics and photovoltaic cell applications, Chem. Mat. 2011, 23, 733-758.
[2]. R. Noriega, J. Rivnay, K. Vandewal, F. P. V. Koch, N. Stingelin, P. Smith, M. F. Toney, A. Salleo, A general relationship between disorder, aggregation and charge transport in conjugated polymers, Nat. Mater. 2013, 12, 1038–1044.
[3]. A. Farcas, Conjugated polyrotaxanes for optoelectronic applications LAMBERT Academic Publishing, 2015.
[4]. T. Putnin, H. Le, T.-T. Bui, J. Jakmunee, K. Ounnunkad, S. Péralta, P.-H. Aubert, F. Goubard, A. Farcas, Poly(3,4-ethylenedioxythiophene/permethylated βcyclodextrin) polypseudorotaxane and polyrotaxane: Synthesis, characterization and application as hole transporting materials in perovskite solar cells, Eur. Polym. J. 2018, 105, 250-256.
[5]. A. Farcas, H. Ouldali, C. Cojocaru, M. Pastoriza-Gallego, A.-M. Resmerita, A. Oukhaled, Structural characteristics and the label-free detection of poly(3,4-ethylenedioxythiophene/cucurbit[7]uril) pseudorotaxane at single molecule level, Nano Res. https://doi.org/10.1007/s12274-022-4918-x.
[6]. A. El Haitami, A.-M. Resmerita, O. Fichet, S. Cantin, P.-H. Aubert, A. Farcas, Synthesis, photophysics and Langmuir films of polyfluorene/permodified cyclodextrin polyrotaxanes, Langmuir 2021, 37, 11406−11413.
[7]. A. Farcas, A.-M. Resmerita, Supramolecular chemistry: synthesis and photophysical characteristics of conjugated polyrotaxanes, in: Encycl. Phys. Org. Chem., Vol. 3, John Wiley& Sons, USA, 2017, pp. 2543-2582.
[8]. a) A. Farcas, G.Tregnago, A.-M. Resmerita, S. Taleb Dehkordi, S. Cantin, F. Goubard, P.-H. Aubert, F. Cacialli, Effect of permodified β-cyclodextrin on the photophysical properties of poly[2,7-(9,9-dioctylfluorene)-alt-(5,5'-bithiophene)] main-chain polyrotaxanes, J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2014, 52, 460-471; b) A. Farcas, K. I. Assaf, A.-M. Resmerita, L. Sacarescu, M. Asandulesa, P.-H. Aubert, W. M. Nau, Cucurbit[7]uril-threaded poly(3,4-ethylenedioxythiophene), Eur. J. Org. Chem. 2019, 3442–3450.

Detalii despre proiect pot fi găsite și la adresa: https://www.icmpp.ro/supramol-mat© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași