Noutăți Conducere Contact


Materiale Semiconductoare Supramoleculare pentru Dispozitive Electronice
Status proiect: In derulare
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

Instituție: Institutul de Chimie Macromoleculară ”Petru Poni”, Iași

Adresa: Aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 41A, 700487 Iași, România
E-mail: pponi@icmpp.ro

Director proiect: Dr. Aurica Farcaș

E-mail: afarcas@icmpp.ro

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași