Noutăți Conducere Contact


Dynamic Dual Mode Materials for Human Thermal Comfort
Status proiect: Finalizat
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

Obiectivul general al proiectului este de a valorifica expertiza și abilitățile echipei de cercetare, dezvoltate prin studiile anterioare de cercetare fundamentală în domeniul de interes al materialelor pentru reglarea termică, și de a dezvolta o îmbrăcăminte din material termoreglator integrat, cu un cost redus, care valorifică infraroșul static. care reflectă designul cu reflectivitate statică al păturii de supraviețuire (space blanket) și totodată se inspiră din capacitatea dinamică de schimbare a culorii a pielii unor animale, precum cefalopodele sau păianjenul oglindă.

Obiectivul 1: Proiectarea și fabricarea materialelor nanocompozite de suprafață mică (<10 cm lățime,     <10 cm lungime) având capacități de termoreglare și adaptivitate dinamică în lumina infraroșie, care maximizează, la scară de laborator, dimensiunea materialelor laminate integrate cu țesături.

Obiectivul 2: Proiectarea și fabricarea de materiale de suprafață mică cu capacități de termoreglare adaptive, cu un cost de < 10 EUR pe metru liniar, care este comparabil cu costurile materialelor laminate similare utilizate în industria textilă și de îmbrăcăminte în prezent.

Obiectivul 3: Ingineria unui articol de îmbrăcăminte integrat cu capacități de termoreglare adaptive.

Obiectivul 4: Validarea procesului constând într-o tehnologie de laborator pentru asamblarea nanocompozitului și a materialului textil într-un produs de înaltă performanță gata de utilizare ca material termoreglator activ.

Obiectivul 5: Creșterea vizibilității echipei și a instituției cu cel puțin trei lucrări de cercetare care descriu rezultate fundamentale în reviste ISI evaluate de colegi și o cerere de brevet pentru rezultatele aplicabile privind produsul final sub formă de îmbrăcăminte termoreglatoare integrată, precum și participarea la cel puțin patru conferințe.

Obiectivul 6: Creșterea gradului de conștientizare a resurselor umane disponibile pentru dezvoltarea cercetării tehnologiilor de termoreglare în Uniunea Europeană.

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași