Noutăți Conducere Contact


Multi-stimuli responsive silicone composites for switchable dual-function transducers
Status proiect: Finalizat
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

Proiectul propune extinderea aplicării elastomerilor siliconici printr-o tehnică inovatoare. Scopul proiectului este de a crea elastomeri dielectrici cu diverse funcții care pot fi folosiți ca componente active în traductoare comutabile (actuator/senzor). Soluția propusă este unică prin faptul că combină caracteristicile bune ale elastomerilor siliconici cu cele ale complexelor de încrucișare de spin (SCO) și folosește sinergia dintre ele. Fără utilizarea solvenților, componentele SCO vor fi integrate fizic în matrice de silicon. Când componentele SCO sunt introduse în matricea de silicon, ele îndeplinesc două funcții: măresc permitivitatea dielectrică și transformă materialul compozit într-un material care răspunde la mai mulți stimuli. Aceste materiale ar putea servi drept fundație pentru o nouă generație de traductoare, oferind compatibilitate tehnică pentru o varietate de aplicații, inclusiv senzori elastici, electronice flexibile, robotică, recoltare de energie, dispozitive medicale sau monitorizarea mediului.

Detalii despre proiect pot fi găsite și la adresa: https://www.smartsil.ro

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași