Noutăți Conducere Contact


Polimeri ionici pe bază de polizaharide: Corelații între structura chimică, proprietăți fizico-chimice și interacțiuni cu particule cu sarcină opusă
Status proiect: Finalizat
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact
  1.    Obiectiv 1: Sinteza și caracterizarea polielectroliților pe bază de polizaharide cu flexibilitate de lanț diferită (Pul, Chit, Dex, Cel) sub formă solubilă sau de hidrogel, capabili să interacționeze cu o mare varietate de particule.

   Obiectiv 2: Studiul proprietăților dinamice ale PEs în soluție apoasă în vederea stabilirii de corelații între proprietățile fizico-chimice și tipul de polizaharidă, conținutul în grupe ionice, dimensiunea substituentului hidrofob, tăria ionică, constanta dielectrică a solventului și regimul de concentrație.

   Obiectiv 3. Studiul agregării/adsorbției particulelor (de tip anorganic și organic) în prezența PEs, atât în apă, cât și în amestecuri apă/solvenți organici.

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași