Noutăți Conducere Contact


Eco-nanomateriale bazate pe chitosan pentru aplicații de interes contemporan (ECO-MAT)
Status proiect: Finalizat
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

Date de identificare ale proiectului

Lider Proiect: Dr. Luminita Marin

Program de finanțare: Cercetare fundamentală și de frontieră

Subprogram: Proiecte de cercetare exploratorie 

Autoritatea contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2020-2717

Titlul proiectului: Eco-nanomateriale bazate pe chitosan pentru aplicații de interes contemporan

Acronim: ECO-MAT

Durata proiectului: 36 luni

Buget: 250.000,00 EUR

 

 

Descrierea proiectului

        Obiectivul principal al proiectului este să dezvolte materiale ecologice noi sub formă de nonofibre pe bază de chitosan obţinute prin metoda electrofilării, pentru aplicaţii medicale şi protecţia mediului. Ideea centrală constă în utilizarea de săruri cuaternare de chitosan ca agent de co-filare a chitosanului pentru a obţine nanofibre pe bază de chitosan/ săruri cuaternare de chitosan. Aceste materiale vor fi ulterior dezvoltate prin (i) încapsularea unor umpluturi pentru a obţine nanofibre compozite și prin (ii) reacții de iminare pentru a obtine imino-derivați cu proprietăți dinamice, vizând amplificarea proprietăților pentru aplicații țintite.

           Propunerea de proiect vizează investigarea sistematică a noilor nanomateriale ecologice prin studii laborioase de laborator și o cunoaștere solidă a stadiului actual de dezvoltare al domeniului, pentru a produce o bază de date relevantă pentru analiza relaţiei condiții de electrofialre/produși/proprietăți. Astfel, noutatea nanomaterialelor propuse, premisele bine documentate privind proiectarea lor și forma bine organizată de prezentare a rezultatelor proiectului vor contribui substanțial la facilitarea transferului cercetării către aplicare, în beneficiul societății. 

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași