Noutăți Conducere Contact


Bio-filme polimerice cu proprietati de regenerare termoreglabile
Status proiect: In derulare
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Echipa Contact

REZUMAT

  • Au fost funcționalizate materiile prime (ce provin din surse regenerabile) astfel: chitosanul a fost grefat cu grupări furilice iar uleiul de ricin cu grupări maleimidice.
  • Structura compușilor rezultați a fost pusă în evidență folosind spectroscopiile FTIR și 1H-RMN.
  • Reticularea chitosanului a decurs prin reacția Diels-Alder a grupărilor furilice grefate pe scheletul acestuia și a celor maleimidice din structura uleiului de ricin funcționalizat.
  • Au fost realizați toți indicatorii de rezultat prevăzuți în „planul de realizare a proiectului”: 1 participare la manifestări științifice (1 prezentare orală), crearea site-ului proiectului.

Participari la conferinte internationale:

Oana URSACHE, Maria-Valentina DINU, Constantin GĂINĂ, Viorica GĂINĂ, Synthesis and characterization of a thermoreversible polymer network, International Chemical Engineering and Material Symposium, SICHEM 2022, 17-18 November 2022, București, România.

© 2023   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași