Noutăți Conducere Contact


Bio-filme polimerice cu proprietati de regenerare termoreglabile
Status proiect: Finalizat
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

REZUMAT ETAPA I/2022:

 • Au fost funcționalizate materiile prime (ce provin din surse regenerabile) astfel: chitosanul a fost grefat cu grupări furilice iar uleiul de ricin cu grupări maleimidice.
 • Structura compușilor rezultați a fost pusă în evidență folosind spectroscopiile FTIR și 1H-RMN.
 • Reticularea chitosanului a decurs prin reacția Diels-Alder a grupărilor furilice grefate pe scheletul acestuia și a celor maleimidice din structura uleiului de ricin funcționalizat.
 • Au fost realizați toți indicatorii de rezultat prevăzuți în „planul de realizare a proiectului”: 1 participare la manifestări științifice (1 prezentare orală), crearea site-ului proiectului.

REZUMAT ETAPA II/2023:

 • S-a obținut un compus model; structura acestuia și a intermediarilor de reacție au fost confirmate utilizând spectroscopiile ATR-FTIR și 1H-RMN.
 • Reticularea chitosanului grefat cu unități furanice a decurs prin reacția Diels-Alder a acestuia cu uleiul de ricin modificat cu maleimidă; structura biofilmelor a fost pusă în evidență folosind spectroscopia ATR-FTIR.
 • Analiza termogravimetrică a arătat o îmbunătățire a stabilității termice a chitosanului prin grefare, stabilitate ce crește și mai mult prin reticulare.
 • Prin analiza DSC a fost demonstrată termoreversibilitatea filmelor polimerice caracterizată de apariția picului endoterm pe curba de încălzire.
 • S-au găsit condițiile optime pentru a evidenția termo regenerarea pe mai multe cicluri de încălzire în cazul compusului model.
 • Au fost realizați toți indicatorii de rezultat prevăzuți în „planul de realizare a proiectului”: 1 lucrare trimisă la publicat în revistă Q1 sau Q2; 3 participări la manifestări științifice.

REZUMAT ETAPA III/2024:

 • Studiul AFM folosit pentru evaluarea termo regenerării, a demonstrat și din punct de vedere morfologic o refacere parțială după tratatamentul termic a filmului litografiat.

 • Toti indicatorii propuși in planul de implementare al proiectului au fost realizați: 1 articol trimis la publicare.

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași