Noutăți Conducere Contact


Bio-filme polimerice cu proprietati de regenerare termoreglabile
Status proiect: Finalizat
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

INFORMATII DE FINANTARE

COD PROIECT: PN-III-P1-1.1-PD-2021-0513. Contract numar: 10/2022

ACRONIM: ReMendBioCoat

DURATA: 2022 - 2024. DATA INCEPUT: 01.04.2022 

PROGRAM DE FINANTARE: Resurse umane; Subprogram: Proiecte de cercetare postdoctorală

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

BUGET TOTAL: 250000 lei

In ultimul timp, există un interes deosebit pentru înlocuirea polimerilor sintetici cu cei naturali în multe aplicații. In plus, utilizarea din ce în ce mai frecventă a materialelor regenerabile este considerată a fi una dintre problemele cheie care contribuie la o dezvoltare durabilă. Prin urmare, au fost dezvoltate materiale funcționale cu proprietăți unice din resurse regenerabile, inclusiv polizaharide și uleiuri vegetale, pe baza caracteristicilor lor intrinseci. De exemplu, reticularea a fost selectata pentru a proiecta materiale pe bază de polizaharide avand caracteristici mecanice și termice îmbunătățite. Mai mult, polimerii reticulați cu proprietati de regenerare sunt capabili să se refaca după deteriorarea mecanică. În acest context, obiectivul principal al acestui proiect este de a proiecta bio-filme folosind o strategie de reticulare prin cicloadiții Diels-Alder. În special, vor fi sintetizate și utilizate polizaharidele modificate cu grupe furil și derivații de ulei de ricin funcționalizați cu grupe de maleimida pentru a obtine bio-filme cu proprietăți de regenerare termoreglabile.

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași