Noutăți Conducere Contact


Proiectarea de noi arhitecturi 3D cu proprietăți anti-îngheţ și conductive controlate
Status proiect: In derulare
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Echipa Contact

REZUMAT

  • Au fost realizate și optimizate protocoalele de funcționalizare chimică a hidroxipropilcelulozei, utilizând metode de oxidare selective.
  • În funcție de selectivitatea agentului de oxidare (TEMPO – pentru oxidarea grupărilor hidroxilice primare, NaIO4 – pentru oxidarea grupărilor hidroxilice secundare, TEMPO în combinație cu NaIO4 – pentru oxidarea simultană a grupărilor hidroxilice primare și secundare) în structura derivatului celulozic au fost introduse grupări carboxilice și/sau aldehidice, grupări ce vor acționa ca situri active pentru prepararea hidrogelurilor cu proprietăți anti-îngheț și conductive.
  • Structura materialelor oxidate a fost confirmată prin FTIR, RMN, SEM și titrare conductometrică.
  • Au fost realizați toți indicatorii prevăzuți în „planul de realizare a proiectului”: 1 lucrare publicată (propus 0), participarea la manifestări științifice (1 prezentare orală și 2 postere), crearea site-ului proiectului.

 

Lucrări științifice publicate

1. R.I. Baron, I.A. Duceac, S. Morariu, A.C. Bostănaru-Iliescu, S. Coseri, Hemostatic Cryogels Based on Oxidized Pullulan/Dopamine with Potential Use as Wound Dressings, Gels 2022, 8(11), 726, https://doi.org/10.3390/gels8110726.

Participare la conferințe naționale și internaționale

1. R.I. Baron, G. Biliuta, S. Coseri, A facile process for the preparation of water-soluble cellulose derivatives, A XXXVI-a Conferinţă naţională de chimie – CNChim–2022 Călimăneşti – Căciulata, România.

2. R.I. Baron, G. Biliuta, S. Coseri, 3D cellulosic architectures carrying magnetic nanoparticles, International Chemical Engineering and Material Symposium, SICHEM 2022, 17-18 November 2022, București, România.

3. I.A. Duceac, R.I. Baron, G. Biliuta, S. Coseri, Studies on hydrogels based on periodate-oxidized pullulan for potential biomedical applications, ICMPP – Open door to the future, Scientific communications of young researchers, MacroYouth 2022, 3rd Edition, Iași, November 18, 2022.

© 2023   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași