Noutăți Conducere Contact


Proiectarea de noi arhitecturi 3D cu proprietăți anti-îngheţ și conductive controlate
Status proiect: Finalizat
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

INFORMATII DE FINANTARE

COD PROIECT: PN-III-P1-1.1-PD-2021-0462. Contract numar: 9/2022

ACRONIM: 3D-AntiFCO

DURATA: 2022 - 2024. DATA INCEPUT: 01.04.2022 

PROGRAM DE FINANTARE: Resurse umane; Subprogram: Proiecte de cercetare postdoctorală

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

BUGET TOTAL: 250000 lei

 

Pentru prepararea hidrogelurilor multifuncționale,un rol important îl joacă alegerea materiilor prime. Deși polimerii sintetici sunt larg utilizați la obținerea unor astfel de materiale de cele mai multe ori aduc o serie de neajunsuri, precum faptul că sunt neregenerabili, costisitori și greu biodegrabili, limitând astfel aplicațiile hidrogelurilor. În acest context, în prezentul proiect se are în vedere dezvoltarea unor hidrogeluri multifuncționale pe bază de celuloză, unul dintre cei mai răspândiți biopolimeri de pe Pământ, celuloza fiind o materie primă durabilă şi regenerabilă, biocompatibilă și biodegradabilă. În plus, pentru a depăși neajunsurile hidrogelurilor convenționale (rezistenţa mecanică scăzută cât și folosirea unor agenți de reticulare toxici), se va folosi o strategie experimentală ce implică înlocuirea parțială a apei din hidrogeluri cu agenți organici precum glicerina sau etilen glicolul. Prin încorporarea fluidelor magnetice (MFs) în matricea pe bază de celuloză ne propunem să obținem noi tipuri de hidrogeluri conductoare cu potențiale aplicații la temperaturi extreme.

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași