Noutăți Conducere Contact


Nanoparticule de oxizi metalici - alternative noi și eficiente pentru sterilizarea duodenoscoapelor (NanoClean)
Status proiect: In derulare
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

Obiectivul strategic al proiectului NanoClean este de a evalua eficacitatea MeO-NP în dezinfecția la nivel înalt a dispozitivelor medicale, pentru a le considera o posibilă nouă alternativă pentru reprocesarea duodenoscopului. De asemenea, NanoClean își propune să evalueze dacă duodenoscoapele și suprafețele lor sunt potrivite pentru utilizarea repetată a MeO-NP în ciclurile de reprocesare.

NanoClean are în vedere trei obiective științifice majore (O) pentru prezenta propunere:

O1. Sinteza și caracterizarea diferitelor clase de MeO-NP. În cadrul acestui obiectiv se vor folosi diferite metode pentru a sintetiza și caracteriza diferite clase de MeO-NP: simple, mixte și încărcate cu substanțe active, cu dimensiuni și forme diferite, pentru a fi supuse screening-ului antimicrobian.

O2. Evaluarea in vitro a proprietăților antimicrobiene și dezinfectante ale MeO-NP. În prima etapă a acestui obiectiv toate MeO-NP sintetizate și caracterizate anterior vor fi supuse unui screening antimicrobian in vitro împotriva MDRO, iar cele mai promițătoare vor trece la a doua etapă constând în testarea reprocesării duodenoscopului în condiții biomimetice.

O3. Evaluarea compatibilităţii MeO-NPs cu suprafeţele duodenoscopului.

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași