Noutăți Conducere Contact


Metal oxide nanoparticles as new and effective alternatives for duodenoscope reprocessing
Status proiect: In derulare
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact
© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași