Noutăți Conducere Contact


Polysiloxane/metal complexes composites with dielectric elastomers properties
Status proiect: In derulare
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact
© 2023   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași