Noutăți Conducere Contact


Hidrogeluri pe baza de chitooligozaharide pentru co-eliberare de agenti antifungici si antivirali
Status proiect: Finalizat
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Echipa Contact

Date de identificare a proiectului

Director Proiect: Dr. Daniela Ailincai

Mentor: Dr. Luminita Marin

Program de finanțare: Resurse umane

Subprogram: Proiect post-doctoral

Autoritatea contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

Cod proiect: PPN-III-P1-1.1-PD-2019-1021

Titlul proiectului: Hidrogeluri pe baza de chitooligozaharide pentru co-eliberare de agenti antifungici si antivirali

Acronim: HIV-Fight

Durata proiectului: 24 luni

Buget: 246 950 lei

Abstract

Proiectul isi propune sa obtina hidrogeluri pe bază de chitooligozaharide pentru co-eliberarea unor agenți antivirali și antifungici, cu potential atât în ​​tratamentul co-infecțiilor asociate HIV, cât și pentru tratarea HIV. Hidrogelurile obținute prin condensarea acidă a chitooligozaharidelor cu aldehida boronica vor fi utilizate pentru încapsularea medicamentului antiviral tenofovir. Hidrogelurile și sistemele de livrare a medicamentelor vor fi caracterizate din punct de vedere structural, supramolecular și morfologic. Măsurătorile reologice vor fi utilizate pentru a evalua comportamentul tixotrop al hidrogelurilor, în timp ce biodegradabilitatea acestora va fi monitorizată in vitro în prezența lizozimei. Nu în ultimul rând, se va evalua și activitatea antifungică și biocompatibilitatea sistemelor.

© 2023   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași