Noutăți Conducere Contact


Light Emitting Polymeric Devices Improved by Chemical Tools
Status proiect: Finalizat
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

Acronim:  LEPDICT

Cod proiect:  PN-III-P2-2.1-PED-2019-3993

Contract: 485PED/2020

Autoritate contractantă: UEFISCDI - Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Contractor: ICMPP - Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Academia Română

Durata: 24 luni

Buget: 599 986 lei

Proiectul LEPDICT a abordat tema diodelor emițătoare de lumină (LED), una din Tehnologiile generice cheie ale secolului 21 din Europa și a combinat cunoștințe și competențe din chimia organică și a polimerilor, știința materialelor, fizică și inginerie pentru a obține materiale noi și a avansa cercetarea fundamentală și aplicativă în domeniu.

Scopul proiectului a fost de a găsi combinația optimă de elemente structurale active în aceeași arhitectură macromoleculară pentru a dezvolta materiale capabile să acționeze ca straturi emisive în LED-uri cu o eficiență minimă.

Principalul concept sintetic utilizat a fost construcția de sisteme polimere luminescente ce conțin diferite specii emisive.

Au fost concepute mai multe serii de materiale (compuși organici, polimeri, amestecuri și materiale hibride) cu un răspuns optic specific (emisie de lumină de o anumită culoare). Acestea au fost testate și validate în prototipuri PLED (scală de laborator) emițătoare de lumină albastră, respectiv albă ce satisfac un set riguros de ținte de performanță. 

Noile linii directoare în proiectarea materialelor și fabricarea dispozitivelor LED și îmbogățirea gamei de materiale disponibile în această arie de cercetare furnizează soluții de încredere (cu un raport cost/performanță optim față de alte abordări pe această temă) pentru probleme cheie din domeniu.

Site: LEPDict

© 2024   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași