Noutăți Conducere Contact


Un nou concept de obtinere a hidrogelurilor injectabile cu rețea dublă, pe baza de polimeri naturali
Status proiect: In derulare
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Echipa Contact

Rezumatul executiv al activităților realizate în perioada de implementare:

  • Au fost funcționalizate chimic, prin reacții de oxidare selectivă patru sorturi diferite de celuloză: celuloză microcristalină, α-celuloză, cotton linters și vâscoză, utilizând procedeul de oxidare ,,one-pot”, procedeu ce presupune utilizarea simultană a N-hidroxiftalimidei (NHPI), hipocloritului de sodiu (NaOCl), bromurii de sodiu (NaBr) și a periodatului de sodiu (NaIO4). Celuloza astfel oxidată (Ox-C), va reprezenta baza de plecare (componenta cheie) pentru proiectarea hidrogelurilor injectabile. În urma procesului de oxidare s-au obținut fracții celulozice tricarboxilate, solubile în apă.
  • A fost funcționalizată chimic prin reacții de oxidare hidroxipropilceluloza (Ox-HPC), utilizând drept agent de oxidare hipocloritul de sodiu, un agent chimic uzual, ieftin și prietenos mediului. În urma procesului de oxidare, în structura hidroxipropilcelulozei, s-au introdus grupări cetonice, probele de hidroxipropilceluloză oxidată având grade diferite de substituție.
  • Materialele funcționalizate chimic, asigură un număr mare de grupări funcționale (carboxilice, aldehidice și cetonice) capabile să servească drept situri active pentru transformările ulterioare.
  • Au fost realizați toți indicatorii prevăzuți în „planul de realizare a proiectului”: 1 lucrare publicată, participarea la manifestări științifice (2 prezentări orale și 2 postere), crearea site-ului proiectului. 

Sumar al progresului (livrabile realizate, indicatori de rezultat, diseminarea rezultatelor):

  • Lucrări științifice publicate:

1. G. Biliuta, R.I. Baron, S. Coseri, Pullulan Oxidation in the Presence of Hydrogen Peroxide and N-Hydroxyphthalimide, Materials 2022, 15(17), 6086; https://doi.org/10.3390/ma15176086.

  • Participări la manifestări științifice:

1. G. Biliuta, R.I. Baron, S. Coseri, A green and facile method to oxidize pullulan by using hydrogen peroxide as an environmentally friendly oxidant and nhydroxyphthalimide as a catalyst, A XXXVI-a Conferinţă naţională de chimie – CNChim–2022 Călimăneşti – Căciulata, România.
2. R.I. Baron, G. Biliuta, S. Coseri, Preparation and characterization of magnetic hydrogels based on tricarboxy cellulose, A XXXVI-a Conferinţă naţională de chimie – CNChim–2022 Călimăneşti – Căciulata, România.
3. G. Biliuta, R.I. Baron, S. Coseri, A green and facile method to oxidize polysaccharides by using hydrogen peroxide as an oxidant and N-hydroxyphthalimide as a catalyst, International Chemical Engineering and Material Symposium, SICHEM 2022, 17-18 November 2022, București, România
4. I.A. Duceac, R.I. Baron, G. Biliuta, S. Coseri, Studies on hydrogels based on periodate-oxidized pullulan for potential biomedical applications, ICMPP – Open door to the future, Scientific communications of young researchers, MacroYouth 2022, 3rd Edition, Iași, November 18, 2022.

© 2023   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași