Noutăți Conducere Contact


Un nou concept de obtinere a hidrogelurilor injectabile cu rețea dublă, pe baza de polimeri naturali
Status proiect: In derulare
EN / RO
Despre Obiective Rezultate Diseminare Echipa Contact

Rezumatul executiv al activităților realizate în perioada de implementare:

Etapa 1:

  • Au fost funcționalizate chimic, prin reacții de oxidare selectivă patru sorturi diferite de celuloză: celuloză microcristalină, α-celuloză, cotton linters și vâscoză, utilizând procedeul de oxidare ,,one-pot”, procedeu ce presupune utilizarea simultană a N-hidroxiftalimidei (NHPI), hipocloritului de sodiu (NaOCl), bromurii de sodiu (NaBr) și a periodatului de sodiu (NaIO4). Celuloza astfel oxidată (Ox-C), va reprezenta baza de plecare (componenta cheie) pentru proiectarea hidrogelurilor injectabile. În urma procesului de oxidare s-au obținut fracții celulozice tricarboxilate, solubile în apă.
  • A fost funcționalizată chimic prin reacții de oxidare hidroxipropilceluloza (Ox-HPC), utilizând drept agent de oxidare hipocloritul de sodiu, un agent chimic uzual, ieftin și prietenos mediului. În urma procesului de oxidare, în structura hidroxipropilcelulozei, s-au introdus grupări cetonice, probele de hidroxipropilceluloză oxidată având grade diferite de substituție.
  • Materialele funcționalizate chimic, asigură un număr mare de grupări funcționale (carboxilice, aldehidice și cetonice) capabile să servească drept situri active pentru transformările ulterioare.
  • Au fost realizați toți indicatorii prevăzuți în „planul de realizare a proiectului”: 1 lucrare publicată, participarea la manifestări științifice (2 prezentări orale și 2 postere), crearea site-ului proiectului. 

Etapa 2:

  • Au fost caracterizate din punct de vedere fizico-chimic și morfologic sorturile celulozice oxidate și hidroxipropilceluloza oxidată, dovedindu-se oxidarea cu succes a grupărilor hidroxilice din structura polizaharidelor, structura materialelor fiind confirmată prin FTIR, RMN, XPS, titrare. Aceste materiale reprezintă componenta polizaharidică din structura hidrogelurilor.
  • A fost studiat fenomenul de degradare a lanțului celulozic, în cursul reacției de oxidare, surprinzând factorii care contribuie la procesele de depolimerizare.
  • Au fost metacrilați cu succes atât polimerii naturali – polizaharidele oxidate cât și proteina - gelatina, metacrilarea compușilor fiind dovedită prin intermediul tehnicilor FTIR și RMN.
  • Au fost testate mai multe protocoale de realizare a hidrogelurilor pe baza componentelor metacrilate, stabilindu-se un protocol adecvat pentru obținerea acestora.
  • Au fost realizați toți indicatorii prevăzuți în „planul de realizare a proiectului”: 1 lucrare publicată, participarea la manifestări științifice, actualizarea site-ului proiectului.

 

© 2023   Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași