Acasa
Echipa
Rezumat proiect
Obiective
Diseminare

 Etapa 2020
 Etapa 2021
 Etapa 2022

Contact

 

 

 
Titlul proiect:

Comportamentul în condiții simulate de mediu a unor noi sisteme polimerice multicomponente pentru materiale de acoperire rezistente la flacără

Acronim: EPOXYPHOSDEG

Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-0604

Contract nr.: 165/2020

Sursa de finanțare:
Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Contractor: Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iași, România

Buget
Etapa 2020:53.000 lei
Etapa 2021:225.000 lei
Etapa 2022:153.900 lei
Total buget: 431.900 lei

Durata proiectului: 2020 – 2022

 

 

ANCS

MN

MN

CNCS

UEFISCDI

 

 

 
Proiectare & Mentenanță CLICK NET SOLUTIONS