Obiectivul strategic al proiectului BioNanoTech-Suport este îmbunătăţirea participării României în cadrul programului Orizont 2020 pe domeniile: ecomateriale avansate, nanomateriale si biotehnologii - focus beneficiari din regiunea de NE a României (institute de cercetare, universităţi, întreprinderi inovative, etc.).

 
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

DESPRE
CERCETARE
COLABORARE
NOUTATI
Lab Materiale International Media
Raport anual   Regional Evenimente
Strategie   Parteneriate Newsletter
Management     Programe