Activități BioNanoTech Suport

I. Planul de lucru al proiectului BioNanoTech Suport conține  un set clar de activități și subactivități derulate pentru implementarea și buna funcționare a Centului BioNanoTech Suport. O parte din aceste activități se adresează tuturor potențialilor beneficiari din regiunea de NE a României și nu numai. Există și câteva activități care au ca scop doar pregătirea echipei de implementare BioNanoTech Suport pentru a oferi servicii de calitate pentru beneficiari (activități semnalizate cu font albastru):

1. Activități de documentare și informare

1.1 Documentare cu privire la competiții Orizont 2020 și alte programe de cercetare din cadrul UE

1.2 Creare platformei on-line a centrului BioNanoTech

1.3 Organizarea de activități de informare cu privire la oportunitățile de participare in O2020 și alte programe de cercetare din cadrul UE

2. Organizare ateliere de lucru pentru pregătirea unor propuneri de proiecte de CDI depuse la O2020 și alte programe UE

2.1 Organizarea de ateliere de lucru cu privire la redactarea propunerilor de proiecte pentru beneficiarii

2.2 Perfecționarea echipei centrului BioNanoTech-Suport

3. Activități de diseminare informații si de căutare de parteneri din tara și străinătate pentru întocmirea de propuneri O2020 sau alte proiecte UE

3.1 Subactivitate căutare parteneri pentru proiecte Orizont 2020 și alte programe de cercetare din cadrul UE

3.2 Consultanță pentru redactare de propuneri de proiecte

4. Asigurare de suport administrativ pentru managementul proiectelor finanțate

4.1 Suport administrativ pentru managementul proiectelor finanțate

 

II. Pentru implementarea corespunzătoare a proiectului BioNanoTech Suport, acesta are prevăzut și activitățile clasice necesare asigurării bunei funcționări:

5. Activități management proiect - Managementul proiectului BioNanoTech

6. Activitate de achiziții active corporale și obiecte de inventar pentru amenajare Centru Suport - Achiziții obiecte de mobilier și inventar

7. Audit proiect  - Organizare activitate de Audit proiect

8. Informare și publicitate proiect

8.1 Informare și publicitate proiect

8.2 Realizare pagina web a proiectului

 „Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

DESPRE
CERCETARE
COLABORARE
NOUTATI
Lab Materiale International Media
Raport anual   Regional Evenimente
Strategie   Parteneriate Newsletter
Management     Programe