Centru suport pentru proiecte Orizont 2020

BioNanoTech-Suport - 241/27.04.2020
•   Contract de finanțare Cod My SMIS: 107524, Nr. Contract: 241/27.04.2020 încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC)
•   Beneficiar Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi (ICMPP)
•   Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
•   Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor
•   Actiunea 1.1.3: Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale
•   Durata proiectului: 39 luni
•   Locaţia proiectului: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, 700487 Iaşi
•   Activităţi: realizarea Centrului BioNanoTech -Suport pentru consultanta pe proiecte pentru Programului Cadru de Cercetare al Uniunii Europene
•   Valoarea totală: 3.000.000 lei
 
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

DESPRE
CERCETARE
COLABORARE
NOUTATI
Lab Materiale International Media
Raport anual   Regional Evenimente
Strategie   Parteneriate Newsletter
Management     Programe