Unitatea Executivă Pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Instrumente inteligente pentru proiectarea, prelucrarea şi optimizarea noilor membrane de tipul PS-POSS-IL (polisulfonă-silsesquioxani impregnate cu lichide ionice) cu aplicaţii în separarea CO2 în stare gazoasă
AI-Syn-PPOSS

Acasa   Descriere   Obiective   Diseminare   Echipa   Contact

Titlu proiect:

Instrumente inteligente pentru proiectarea, prelucrarea şi optimizarea noilor membrane de tipul
PS-POSS-IL (polisulfonă-silsesquioxani impregnate cu lichide ionice) cu aplicaţii în separarea CO2 în stare gazoasă

Acronim: AI-Syn-PPOSS

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2021-3900

Nr.contract: PED 698/2022

Project leader: Dr. Alexandra Bargan

Program de finanțare: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin CDI

Subprogram: Proiect experimental demonstrativ

Autoritatea contractantă:
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Contractor: Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi România

Buget total: 598795,00 lei

Durata proiect: 24 luni; DATA DE ÎNCEPERE A PROIECTULUI: 24.06.2022

 

EN / RO
Etapa 2022
Etapa 2023
Etapa 2024

Proiectat și Întreținut de CLICK NET SOLUTIONS